GIS špecialista(ka) na sekcii územneho plánovania, MIB

Kariéra
26. marca 2021

Hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu na sekciu územného plánovania

 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1.500 €
 • Tarifný plat: od 810,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je tarifný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spracovanie podkladov pre geoinformačný systém o územnom plánovaní,
 • participácia na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • spolupráca s príslušnými oddeleniami pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov

Zamestnanecké výhody, benefity

 1. Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2  %
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
 3. Ďalšie benefity:
  1. pružný pracovný čas
  2. 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
  3. možnosť čiastočného home-office
  4. multisport karta
  5. zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus, geografia, kartografia,
 • odborná prax minimálne 2 roky
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti: Office – pokročilý

                                       GIS(arcgis, arcview, qgis) – pokročilý

                                       skúsenosť s Python, JavaScript vítaná   

                                       skúsenosť s arcgis online a enterprise 

                                     znalosť práce databázami SQL, postgre sql

Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka.
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001
 • odborná prax v štátnej správe, alebo v samospráve

Informácie o výberovom konaní

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor iba vybraných uchádzačov.

Prihlásiť sa

Odporučiť ponuku