GIS špecialista/ka – senior/ka na oddelení analýz a GIS

Kariéra
1. júna 2021
 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1 600 EUR/mes.
 • Tarifný plat: 810,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

 • spracovanie podkladov pre geoinformačný systém o územnom plánovaní,
 • spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • participáciu na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií podľa príslušných ustanovení stavebného zákona,
 • spolupráca s príslušnými oddeleniami pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania, zodpovedá za správnosť a včasné spracovanie údajov

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,  príspevok do DDS 2 – 3%

2.     Ďalšie benefity:

–         pružný pracovný čas

–         sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevokna stravovanie formou Callio stravovacej karty

–         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciupracovnej sily

–         zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

–         možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

3.     Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.     Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, urbanizmus, geografia, kartografia, GIS a iné odbory zamerané na GIS
 • minimálne 3-ročná prax v odbore
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:   aktívne používanie HTML a programovacieho jazyka CSS

                                   GIS(ArcGIS Pro, ArcGIS,) – pokročilý

                                   znalosť práce s databázami SQL, postgre sql

                                   skúsenosť s ArcGIS Online a AG Enterprise

                                   skúsenosť s JavaScript vítaná

                                   MS Office – pokročilý

Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka.
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve 

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list/
 • životopis /max.4 normostrany /
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 15.6.2021.

Prihlásiť sa