Junior špecialista dopravného plánovania

Kariéra
18. októbra 2021
 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1 300 EUR/mes. Tarifný plat: 757,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Prihlásiť sa

Popis pracovného miesta

 • spolupráca na tvorbe dopravných koncepcií a dopravných rozvojových plánov mesta,
 • spolupráca pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spolupráca pri tvorbe koncepčných dokumentov mesta z hľadiska dopravnej infraštruktúry rôznych mierok,
 • spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní zadaní pre dopravné štúdie a architektonické súťaže,
 • analytická činnosť, vyhodnocovanie dát z dopravného modelu,
 • prípravu substanovísk hlavného mesta SR Bratislavy k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií, alebo iných koncepčných dokumentov,
 • koordinácia a prezentácia projektov s inými oddeleniami v rámci MIBu, magistrátu a inými odborníkmi.

Zamestnanecké výhody, benefity

Benefity:

1.      Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,  príspevok do DDS 2 – 3%

2.      Ďalšie benefity:

–          pružný pracovný čas

–          sociálna politika –  príspevok na stravovanie formou UP stravovacej karty, sociálna výpomoc

–          2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily

–          zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona

–          Multisport karta

3.      Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

4.      Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odboroch súvisiacich s dopravou a dopravným plánovaním,
 2. pozícia vhodná aj pre absolventov,
 3. prax v odbore vítaná
 4. rámcová znalosť ustanovení príslušných technických predpisov, noriem a vyhlášok,
 5. bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie,
 6. počítačové znalosti:   skúsenosť s ArcGIS, QGIS, skúsenosť s dopravno – plánovacími softvérmi výhodou (VISUM), MS Office.

Vítané pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 1. znalosť cudzieho jazyka,
 2. základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 3. znalosti dopravného systému v Bratislave,
 4. odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve.      

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. žiadosť / motivačný list /o zaradenie do výberového konania
 2. životopis
 3. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 1.11.2021.

Prihlásiť sa

O MIBe

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB)  je koncepčným inštitútom v oblasti architektúry, územného plánovania, participácie a strategického plánovania. Tvorí ho tím odborníkov a odborníčok v oblasti architektúry, urbanizmu a rozvoja mesta, ktorý plánuje rast a rozvoj tak, aby stúpala kvalita života aj kvalita verejného priestoru.

Cieľom MIB je v mestských projektoch a plánoch podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny. MIB je príspevkovou organizáciou hlavného mesta.