Architekt – Urbanista na sekcii územného plánovania pre MIB – zástup počas rodičovskej dovolenky

Kariéra
30. novembra 2021

Popis pracovného miesta

Rámcová náplň práce:

 • koncepčná práca pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spracovanie urbanistických štúdií, zadaní, overovacích a vyhľadávacích štúdií,
 • participáciu na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh,
 • štylizácia odborných textov s grafickou prílohou, samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh.

Prihlásiť sa

Zamestnanecké výhody, benefity

Benefity:

1.    Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3%

2.    Ďalšie benefity:

–      pružný pracovný čas,

–       príspevok na stravovanie – výber medzi formou UP stravovacej karty, alebo priamo hotovosť na osobný účet,

–      multisport karta

–      2 dni v kalendárnom roku na regeneráciupracovnej sily

–      zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

3.    Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.    Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus
 • odborná prax v odbore min. 2 roky
 • schopnosť grafického vyjadrovania
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:   

       Office – pokročilý,

       Sketch up – pokročilý

       Autocad – pokročilý

      Grafické nástroje Adobe – pokročilý  

      GIS(arcgis, arcview, qgis) – výhodou

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania /motivačný list/
 • životopis /max.4 normostrany /
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 14.12.2021.

Prihlásiť sa