Architekt/urbanista na Sekcii súťaží MIB

Kariéra
14. januára 2022

Máš chuť meniť verejné priestory v Bratislave?

Metropolitný inštitút Bratislavy pracuje na architektonických súťažiach ako je oživenie ikonických Kúpeľov Grössling, revitalizácia bratislavskej Hlavnej stanice, Živé námestie v centre mesta, obnova Železnej studničky v mestských lesoch či súťaž pre Jurigovo námestie (typický uzlový priestor sídliskovej zástavby 20. storočia). Ročne vyhlásime do desať nových súťaží a tvojou úlohou bude spolutvoriť ich zadania.

Popis pracovného miesta

 • Zodpovednosť za prípravu, vyhlasovanie a manažment súťaží návrhov a iných foriem verejného obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií a činnosti súvisiace s touto agendou.
 • Rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh.
 • Koncepčná práca na mestských projektoch priestorové overovacie a usmerňovacie štúdie.
 • Spolupráca s ostatnými sekciami Metropolitného inštitútu Bratislavy, magistrátu, mestskými organizáciami, mestskými časťami a ďalšími subjektmi pri plnení agendy sekcie.
 • Účasť na rokovaniach s tretími stranami.
 • Štylizácia odborných textov s grafickou prílohou.
 • Samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh vedúcim útvaru.

Zamestnanecké výhody a benefity

1.    Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2-3%

2.    Ďalšie benefity:

– pružný pracovný čas,

– sociálna politika: príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku priamo na účet,

– multisport karta,

– 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,

– zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,

– príspevok na MHD,

3.    Možnosť profesijného a odborného rastu

4.    Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra/urbanizmus/územné plánovanie.
 • Znalosť práce s programami používanými v projekčnej a grafickej praxi (AutoCAD, SketchUP, Adobe alebo iné).
 • Schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku.
 • Schopnosť grafického vyjadrovania.
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre tému súťaží.
 • Znalosť viacerých cudzích jazykov výhodou.
 • Znalosť legislatívneho a metodického rámca v projekcii (STN, zákony, vyhlášky a nariadenia, poriadok Slovenskej komory architektov).
 • Schopnosť získavania a analytického spracovania dokumentov a dátových vstupov.
 • Skúsenosť s prácou pre verejnú správu ako dodávateľ alebo vo verejnej správe ako  zadávateľ výhodou.
 • Prax v projekcii výhodou.
 • Preferujeme uchádzačov s praxou priamo v oblasti alebo v príbuznej oblasti.

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 350 EUR/mes.

Tarifný plat: 810,50 € Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť (motivačný list) o zaradenie do výberového konania,
 • životopis,
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosti spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 28.1.2022.