Architekt/ka – Urbanista/ka na sekcii územného plánovania

Kariéra
28. mája 2021
 • Plný úväzok
 • Ponúkaný plat: od 1 400 EUR/mes.
 • Tarifný plat: 810,50 €
 • Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu.

Popis pracovného miesta

 • koncepčná práca pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • spracovanie urbanistických štúdií, zadaní, overovacích a vyhľadávacích štúdií,
 • participáciu na tvorbe koncepcie a metodiky v oblasti územného plánovania,
 • rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh,
 • samostatná činnosť pri spracovávaní zadaných úloh
 •  štylizácia odborných textov s grafickou prílohou,

Zamestnanecké výhody, benefity

1.     Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny,valorizácia , príspevok do DDS 2 – 3%

2.     Ďalšie benefity:

–         pružný pracovný čas

–         sociálna politika – príspevok na stravovanie formouCallio stravovacej karty, sociálna výpomoc

–         multisport karta

–         2 dni v kalendárnom roku na regeneráciupracovnej sily

–         zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámeczákona

3.     Možnosť profesijného a odborného rastu (domácea zahraničné konferencie a prednášky)

4.     Práca pre prestížneho zamestnávateľa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore priestorové plánovanie, architektúra, urbanizmus
 • odborná prax v odbore min. 2 roky
 • schopnosť grafického vyjadrovania
 • základná znalosť územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov prípadne územných plánov zón na území hlavného mesta SR Bratislavy,
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie
 • počítačové znalosti:   Office – pokročilý

                                   Sketch up – pokročilý

                                   Autocad – pokročilý

                                   Grafické nástroje Adobe – pokročilý             

                                   GIS(arcgis, arcview, qgis) – výhodou

Vítané  pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti výhodou:

 • znalosť cudzieho jazyka.
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
 • rámcová znalosť prvej časti zákona . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a  vyhlášky MŽP SR č.55/2001
 • odborná prax v štátnej správe resp. v samospráve
 • Autorizácia SKA

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania / motivačný list /
 • životopis /max. 4 normostrany /
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do dátumu 10.6.2021

Prihlásiť sa