Architekt/ka na Sekcii tvorby mestských priestorov – tím súťaží

Kariéra
26. októbra 2023

MIB od svojho vzniku vyhlásil 14 architektonických, krajinárskych a urbanistických súťaží, 2 súťaže na spolupracujúce architektonické štúdiá a jednu súťaž na dielo vo verejnom priestore. Staň sa súčasťou tímu, ktorý pripravuje zadania a podmienky súťaží návrhov, a podieľaj sa na tom, aby budúca architektúra v meste bola kvalitná.

Rámcová náplň práce:

 • Práca na jedinečných komplexných projektoch novej Hlavnej stanice Bratislava a Stanice Filiálka Bratislava od konceptu, prípravy zadaní, prípravy UEŠ (Urbanisticko-ekonomických štúdií), urbanisticko-architektonickej štúdie až po realizáciu projektov.
 • Zodpovednosť za prípravu, vyhlasovanie a manažment súťaží návrhov a iných foriem verejného obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych kritérií a činnosti súvisiace s touto agendou.
 • Rešerš a analytická činnosť pri zhromažďovaní dát, dokumentov, manuálov a iných podkladov potrebných pre vykonávanie zadaných úloh.
 • Koncepčná práca na významných mestských projektoch, priestorové overovacie a usmerňovacie urbanistických, architektonických, technických a iných štúdií ako aj ďalších stupňov PD.
 • Spolupráca s architektami, projektantami a špecialistami pri plánovaní a realizácii určených projektových úloh a spoluzodpovednosť za výsledok a dodržanie termínov a kvality projektovania.
 • Spolupráca s ostatnými sekciami Metropolitného Inštitútu Bratislavy, magistrátu, mestskými organizáciami, mestskými časťami a ďalšími subjektmi pri plnení agendy sekcie.
 • Účasť na rokovaniach s tretími stranami.
 • Zabezpečenie projektového manažmentu a administratívy pre určené projekty.
 • Príprava a grafická úprava podkladov a odborných textov s grafickou prílohou.

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny, valorizácia,
 • príspevok do DDS 2-3%.

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas,
 • možnosť využitia 2 dni Home office v týždni,
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie,
 • Multisport karta,
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily,
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona,
 • príspevok na dopravu.

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky).

4. Školenia.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus alebo územné plánovanie.
 • Pracovná skúsenosť v odbore urbanizmus a architektúra minimálne 2 roky.
 • Pracovná skúsenosť na projektoch s multimodálnou dopravou.
 • Znalosť práce s programami používanými v projekčnej a grafickej praxi (AutoCAD, SketchUP, Adobe alebo iné).
 • Schopnosť formulovať štylisticky kvalitný a precízny text v slovenskom jazyku.
 • Schopnosť grafického vyjadrovania.
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre tému súťaží.
 • Znalosť viacerých cudzích jazykov výhodou.
 • Znalosť legislatívneho a metodického rámca v projekcii (STN, zákony, vyhlášky a nariadenia, poriadok Slovenskej komory architektov).
 • Schopnosť získavania a analytického spracovania dokumentov a dátových vstupov.
 • Skúsenosť s prácou pre verejnú správu ako dodávateľ alebo vo verejnej správe ako zadávateľ výhodou.
 • Prax v projekcii výhodou

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

1 550 EUR/mes.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list),
 • životopis (max. 4 normostrany),
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 9.11.2023. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.