Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

16. decembra 2021

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.

Princípy a štandardy verejného osvetlenia

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v rámci snahy skvalitniť podobu verejných priestorov naprieč hlavným mestom, vytvoril manuál aj pre verejné osvetlenie. Vďaka jasným pravidlám sa docieli správne umiestňovanie osvetľovacích stožiarov a funkčný dizajny svietidiel.

Dokument prináša jednotné usmernenia pre verejné osvetlenie štandardných ulíc, križovatiek, prechodov pre chodcov, zastávok MHD, parkov, vnútroblokov, cyklochodníkov, veľkých parkovísk, detských ihrísk, športovísk či historických verejných priestorov. Detailne sa venuje správnemu umiestňovaniu pouličných lámp v priestore, materiálom, technickým kritériám, intenzite svetla, farbe či dizajnu.

„Kvalitné verejné osvetlenie významne ovplyvňuje atmosféru mesta, šetrí financie a tiež spriehľadňuje verejný priestor, vďaka čomu sa obyvatelia cítia bezpečnejšie a lepšie. Manuál navyše prichádza v čase, kedy mestu pomôže pri veľkej obnove bratislavského osvetlenia,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ sekcie verejných priestorov z Metropolitného inštitútu v Bratislave.   

V rámci jedného verejného priestoru by mal byť využívaný jednotný dizajn verejného osvetlenia s rovnakou svietivosťou a farbou svetla. Svietidlá musia osvetľovať priestor dostatočne a rovnomerne, no zároveň nesmú oslňovať či prispievať k svetelnému smogu, ktorý negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí, zvierat či rastlín.

Po novom by už pouličné osvetlenie nemalo tvoriť prekážky a sťažovať pohyb najmä chodcom. Tiež sa eliminujú chyby, ktoré vznikajú pri osádzaní stožiarov v uliciach mesta, kedy sa, napríklad,  nevhodne umiestnia osvetľovacie stožiare. Dôležitým kritériom je aj energetická efektívnosť osvetlenia, aby sa šetrili verejné financie. 

Dokument je záväzný pre verejné osvetlenie v správe hlavného mesta.  Pre súkromných aktérov má manuál odporúčací charakter. 

“V najbližších rokoch je naším zámerom modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v celom meste. Okrem výmeny pôvodných svietidiel za nové s LED svetelným zdrojom tiež pristupujeme k výmene stožiarov a káblových vedení, ktoré sú vo viacerých prípadoch po dobe svojej životnosti. Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia okrem úspor na spotrebe elektrickej energie prináša aj potenciál rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily, a tiež metropolitnej optickej siete,” vysvetlil Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky z magistrátu.

Manuál pomáha aj v situáciách, kedy ho nie je možné aplikovať na sto percent. Postupnými aj čiastkovými zmenami totiž zjednocuje prvky osvetlenia a usmerňuje akéhokoľvek správcu či investora, ako postupovať pri výbere kvalitného a vhodného osvetlenia. 

Do roku 2025 sa má vymeniť všetkých, takmer 50-tisíc svietidiel v správe mesta za moderné LED svietidlá. Novovznikajúci mestský podniky Technické siete Bratislava, a.s. postupne prevezme prevádzku všetkých svietidiel do konca roku 2023 a umožní tak nielen výrazne zrýchliť modernizáciu verejného osvetlenia, ale aj zabezpečiť jeho dlhodobo udržateľnú prevádzku.

Princípy a štandardy verejného osvetlenia sú súčasťou Manuálu verejných priestorov, ktorý bol verejnosti predstavený minulý rok. Manuál verejných priestorov s jednotlivými princípmi a štandardmi na konkrétne oblasti dáva na stôl jasné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. MIB za posledný rok sfinalizoval princípy a štandardy pre správne osádzanie zastávok a prístreškov MHD, lavičiek, cyklostojanov, vysádzanie zelene a ďalšie.  Postupným uplatňovaním jednotných pravidiel, ktoré sa už deje na viacerých miestach pri aktuálnych obnovách, mesto a jeho verejné priestory dostanú kompaktný vizuál. Všetky dokumenty sú voľne dostupné v elektronickej podobe na http://www.manual.mib.sk

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: Bratislava bude v máji medzinárodným centrom diskusie o tvorbe miest budúcnosti pre deti

28. 3. 2024

Koncom mája sa Bratislava na dva dni premení na centrum medzinárodnej diskusie o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potre...

Start with Children: ak chceme udržateľnú budúcnosť miest, plánujme s ohľadom na potreby detí 

13. 3. 2024

V máji privíta Bratislava viac ako 30 špičkových odborníkov a odborníčok na tvorbu miest ohľaduplných voči potrebám detí. S cieľom odovzdať svoje know...

Územný plán musí vychádzať z demografickej prognózy: budúcnosť mesta sa dá predpovedať 

27. 2. 2024

Ako bude vyzerať Bratislava, ak by sa zastavil príliv obyvateľov do hlavného mesta? Populácia by do roku 2050 nielen významne zostarla, ale klesla by ...