Bratislava má dizajn manuál pre verejné osvetlenie, v nasledujúcich rokoch sa plánuje veľká modernizácia

Verejný priestor
16. decembra 2021

Hlavné mesto plánuje komplexne modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v Bratislave. Postupná obnova sa bude realizovať v súlade s novým manuálom, ktorý pripravili odborníci z Metropolitného inštitútu Bratislavy v spolupráci s magistrátom. Podrobný dokument prináša návod, kde a ako má byť osvetlenie osádzané, aby nevytváralo vo verejnom priestore prekážku. Bližšie tiež určuje minimálnu úroveň kvality dizajnu v jednotlivých zónach mesta.

Princípy a štandardy verejného osvetlenia

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v rámci snahy skvalitniť podobu verejných priestorov naprieč hlavným mestom, vytvoril manuál aj pre verejné osvetlenie. Vďaka jasným pravidlám sa docieli správne umiestňovanie osvetľovacích stožiarov a funkčný dizajny svietidiel.

Dokument prináša jednotné usmernenia pre verejné osvetlenie štandardných ulíc, križovatiek, prechodov pre chodcov, zastávok MHD, parkov, vnútroblokov, cyklochodníkov, veľkých parkovísk, detských ihrísk, športovísk či historických verejných priestorov. Detailne sa venuje správnemu umiestňovaniu pouličných lámp v priestore, materiálom, technickým kritériám, intenzite svetla, farbe či dizajnu.

„Kvalitné verejné osvetlenie významne ovplyvňuje atmosféru mesta, šetrí financie a tiež spriehľadňuje verejný priestor, vďaka čomu sa obyvatelia cítia bezpečnejšie a lepšie. Manuál navyše prichádza v čase, kedy mestu pomôže pri veľkej obnove bratislavského osvetlenia,“ povedal Roman Žitňanský, riaditeľ sekcie verejných priestorov z Metropolitného inštitútu v Bratislave.   

V rámci jedného verejného priestoru by mal byť využívaný jednotný dizajn verejného osvetlenia s rovnakou svietivosťou a farbou svetla. Svietidlá musia osvetľovať priestor dostatočne a rovnomerne, no zároveň nesmú oslňovať či prispievať k svetelnému smogu, ktorý negatívne ovplyvňuje zdravie ľudí, zvierat či rastlín.

Po novom by už pouličné osvetlenie nemalo tvoriť prekážky a sťažovať pohyb najmä chodcom. Tiež sa eliminujú chyby, ktoré vznikajú pri osádzaní stožiarov v uliciach mesta, kedy sa, napríklad,  nevhodne umiestnia osvetľovacie stožiare. Dôležitým kritériom je aj energetická efektívnosť osvetlenia, aby sa šetrili verejné financie. 

Dokument je záväzný pre verejné osvetlenie v správe hlavného mesta.  Pre súkromných aktérov má manuál odporúčací charakter. 

“V najbližších rokoch je naším zámerom modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v celom meste. Okrem výmeny pôvodných svietidiel za nové s LED svetelným zdrojom tiež pristupujeme k výmene stožiarov a káblových vedení, ktoré sú vo viacerých prípadoch po dobe svojej životnosti. Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia okrem úspor na spotrebe elektrickej energie prináša aj potenciál rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily, a tiež metropolitnej optickej siete,” vysvetlil Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky z magistrátu.

Manuál pomáha aj v situáciách, kedy ho nie je možné aplikovať na sto percent. Postupnými aj čiastkovými zmenami totiž zjednocuje prvky osvetlenia a usmerňuje akéhokoľvek správcu či investora, ako postupovať pri výbere kvalitného a vhodného osvetlenia. 

Do roku 2025 sa má vymeniť všetkých, takmer 50-tisíc svietidiel v správe mesta za moderné LED svietidlá. Novovznikajúci mestský podniky Technické siete Bratislava, a.s. postupne prevezme prevádzku všetkých svietidiel do konca roku 2023 a umožní tak nielen výrazne zrýchliť modernizáciu verejného osvetlenia, ale aj zabezpečiť jeho dlhodobo udržateľnú prevádzku.

Princípy a štandardy verejného osvetlenia sú súčasťou Manuálu verejných priestorov, ktorý bol verejnosti predstavený minulý rok. Manuál verejných priestorov s jednotlivými princípmi a štandardmi na konkrétne oblasti dáva na stôl jasné pravidlá, ako by sa mali verejné priestory v meste tvoriť a obnovovať. MIB za posledný rok sfinalizoval princípy a štandardy pre správne osádzanie zastávok a prístreškov MHD, lavičiek, cyklostojanov, vysádzanie zelene a ďalšie.  Postupným uplatňovaním jednotných pravidiel, ktoré sa už deje na viacerých miestach pri aktuálnych obnovách, mesto a jeho verejné priestory dostanú kompaktný vizuál. Všetky dokumenty sú voľne dostupné v elektronickej podobe na http://www.manual.mib.sk

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Architekti navrhli, ako zrevitalizovať kultúrne stredisko z 80. rokov na Žarnovickej ulici v Rači. Pribudne kaviareň aj nová spoločenská sála

Mestská časť Bratislava – Rača chce zlepšiť súčasné využitie obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Budova z 80. rokov minulého storočia pomaly dosluhuje, má energeticky náročnú prevádzku a chýba jej bezbariérový prístup na poschodie. Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Rača zorganizovali architektonicko-urbanistickú súťaž, v ktorej porota najviac ocenila návrh z ateliéru young.s architekti. Tí ponúkli najlepšie riešenie, ako zrekonštruovať súčasnú budovu na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať nárokom detí, dospelých aj seniorov.

Kvalitná architektúra v kombinácii s prírodnými prvkami. V mestských lesoch sme obnovili turistický areál Malý Slavín

Revitalizácia
17.12.2021

Konštrukcia nenápadných tenkých, a pritom pevných stĺpov, drevené prestrešenie so spádovaním dažďovej vody a veľkorysejší priestor na sedenie. Podľa návrhu Bakyta architects sme obnovili v mestských lesoch areál Malý Slavín, ktorý sa nachádza na trase medzi Záhorskou Bystricou a Račou. Mestské lesy postupne obnovujú cesty, turistické trasy, ale aj altánky, prístrešky a ďalšie prvky, ktoré dokážu v prírode zaujať a spríjemniť čas turistom. Atraktívnym lákadlom sa nedávno stala pozorovateľňa zvierat Vydrica na žltej turistickej trase medzi Račou a Mariankou.

Hľadáme architektov, ktorí budú tvoriť pre mesto kvalitné verejné priestory v Bratislave

Metropolitný inštitút Bratislavy a hlavné mesto vyhlasujú súťaž pre šesť architektonických tímov, ktoré budú navrhovať obnovu dlhodobo zanedbaných verejných priestorov z programu Živé miesta. V súťaži sa bude hodnotiť predovšetkým kvalita doterajšej architektonickej práce. Súťažné podklady sú zverejnené na webe, architekti sa môžu prihlásiť do 20. januára 2022.