Architekti sa môžu ešte týždeň zapojiť do výzvy pre Hrad Devín

5. októbra 2021

Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

foto: Ema Lančaričová

Múzeum mesta Bratislavy sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie komfortu návštevníkov a návštevníčok hradu Devín. Súčasťou tejto snahy je aj aktuálny projekt riešenia návštevníckej infraštruktúry v hradnom areáli, ktorý pre danú lokalitu predstavuje najdôležitejší investičný projekt v poslednom období.

V spolupráci s MMB sme vypracovali výzvu na predkladanie ponúk, na základe ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberieme víťazného uchádzača. Pre potenciálnych uchádzačov a uchádzačky sme pripravili nasledujúce zhrnutie.

Čo je predmetom výzvy?

✅ Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

✅ Druhou časťou projektu je návrh vybudovania doplnkovej oddychovej infraštruktúry so zameraním na jednoduché prvky, ktoré by návštevníkom a návštevníčkam poskytovali dostatočný komfort pri jeho spoznávaní.

✅ Výsledný návrh by mal zohľadňovať potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky v 21. storočí, no zároveň poskytovať dostatočný komfort pre všetky návštevnícke skupiny rešpektujúc princípy inkluzivity a bezbariérovosti.

Ako sa zapojiť?

➡️V lehote do 11. 10. 2021 pošlite na kontaktný e-mail miroslava.sanigova@bratislava.sk cenovú ponuku spolu s portfóliom referenčných prác a zadefinovaním svojej vízie, filozofie a prístupu ku koncepčnému riešeniu zadania.

➡️ Riešiteľský tím musí disponovať autorizovaným architektom a grafickým dizajnérom.
Všetky potrebné informácie nájdete na https://muzeumbratislava.sk/udalost/nova-vyzva-hrad-devin

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Do konferencie Start with Children ostáva 8 dní, poznáme špičkový program dvojdňového samitu o tvorbe miest pre budúce generácie

20. 5. 2024

Už len pár dní nás delí od začiatku medzinárodného samitu Start with Children o tvorbe miest, ktoré sú bezpečnejšie, zelenšie a ohľaduplné voči potreb...

Zlepšujeme bezpečnosť detí v okolí škôl

30. 4. 2024

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili finálne riešenia priestorov na Vazovovej a Mudroňovej. ...

MIB spolupracoval na prvom klimatickom pláne pre Bratislavu 

30. 4. 2024

Plán, prijatý drvivou väčšinou mestských poslancov a poslankýň, ukazuje cestu na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % a posilnenie ochrany obyva...