Architekti sa môžu ešte týždeň zapojiť do výzvy pre Hrad Devín

Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

📸 Ema Lančaričová

Múzeum mesta Bratislavy sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie komfortu návštevníkov a návštevníčok hradu Devín. Súčasťou tejto snahy je aj aktuálny projekt riešenia návštevníckej infraštruktúry v hradnom areáli, ktorý pre danú lokalitu predstavuje najdôležitejší investičný projekt v poslednom období.

V spolupráci s MMB sme vypracovali výzvu na predkladanie ponúk, na základe ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberieme víťazného uchádzača. Pre potenciálnych uchádzačov a uchádzačky sme pripravili nasledujúce zhrnutie.

Čo je predmetom výzvy?

✅ Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

✅ Druhou časťou projektu je návrh vybudovania doplnkovej oddychovej infraštruktúry so zameraním na jednoduché prvky, ktoré by návštevníkom a návštevníčkam poskytovali dostatočný komfort pri jeho spoznávaní.

✅ Výsledný návrh by mal zohľadňovať potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky v 21. storočí, no zároveň poskytovať dostatočný komfort pre všetky návštevnícke skupiny rešpektujúc princípy inkluzivity a bezbariérovosti.

Ako sa zapojiť?

➡️V lehote do 11. 10. 2021 pošlite na kontaktný e-mail miroslava.sanigova@bratislava.sk cenovú ponuku spolu s portfóliom referenčných prác a zadefinovaním svojej vízie, filozofie a prístupu ku koncepčnému riešeniu zadania.

➡️ Riešiteľský tím musí disponovať autorizovaným architektom a grafickým dizajnérom.
Všetky potrebné informácie nájdete na https://muzeumbratislava.sk/udalost/nova-vyzva-hrad-devin

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Architekti navrhujú, ako z bývalého nočného salónu v Sade Janka Kráľa vytvoriť modernú gastroprevádzku

Sad Janka Kráľa prechádza za posledné mesiace významnou revitalizáciou. V lete mesto po desiatich rokoch obnovilo verejné toalety, staršie stromy v parku boli odborne ošetrené, obnovuje sa zastaralý mobiliár ako sú lavičky či smetné koše a najnovšie sa pripravuje rekonštrukcia budovy, v ktorej donedávna fungoval nočný salón. V budúcnosti by v nej mala byť gastroprevádzka pre návštevníčky a návštevníkov parku. Na celé územie Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia bude tiež na budúci rok vypísaná komplexná urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž, ku ktorej aktuálne prebieha participatívny proces.

Ako by mala vyzerať Vrančovičova ulica?

V sobotu na Rozálskych hodoch v Lamači ste mohli postrehnúť náš MIB stánok, kde nám návštevníci a návštevníčky mohli predstaviť, ako vidia budúcnosť Vrančovičovej ulice.

Menej bariér pre chodcov na chodníku a viac novej zelene v parku. Architekti ukázali, ako by mohol vyzerať priestor na Mudrochovej ulici v Rači

Park na Mudrochovej ulici spolu s priľahlým verejným priestorom pri miestnom úrade na Kubačovej ulici prejde revitalizáciou. Jej cieľom je oživiť park, aby v ňom vedeli tráviť voľné chvíle všetky vekové kategórie cez deti, mladých aj seniorov. Okrem parku architekti navrhujú aj úpravu verejných priestorov v okolí obchodného domu Račan po miestny úrad, kde majú pomôcť zlepšiť pohyb ľuďom, aby bol plynulý bez zbytočných bariér.