Architekti sa môžu ešte týždeň zapojiť do výzvy pre Hrad Devín

5. októbra 2021

Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

foto: Ema Lančaričová

Múzeum mesta Bratislavy sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie komfortu návštevníkov a návštevníčok hradu Devín. Súčasťou tejto snahy je aj aktuálny projekt riešenia návštevníckej infraštruktúry v hradnom areáli, ktorý pre danú lokalitu predstavuje najdôležitejší investičný projekt v poslednom období.

V spolupráci s MMB sme vypracovali výzvu na predkladanie ponúk, na základe ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberieme víťazného uchádzača. Pre potenciálnych uchádzačov a uchádzačky sme pripravili nasledujúce zhrnutie.

Čo je predmetom výzvy?

✅ Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

✅ Druhou časťou projektu je návrh vybudovania doplnkovej oddychovej infraštruktúry so zameraním na jednoduché prvky, ktoré by návštevníkom a návštevníčkam poskytovali dostatočný komfort pri jeho spoznávaní.

✅ Výsledný návrh by mal zohľadňovať potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky v 21. storočí, no zároveň poskytovať dostatočný komfort pre všetky návštevnícke skupiny rešpektujúc princípy inkluzivity a bezbariérovosti.

Ako sa zapojiť?

➡️V lehote do 11. 10. 2021 pošlite na kontaktný e-mail miroslava.sanigova@bratislava.sk cenovú ponuku spolu s portfóliom referenčných prác a zadefinovaním svojej vízie, filozofie a prístupu ku koncepčnému riešeniu zadania.

➡️ Riešiteľský tím musí disponovať autorizovaným architektom a grafickým dizajnérom.
Všetky potrebné informácie nájdete na https://muzeumbratislava.sk/udalost/nova-vyzva-hrad-devin

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Mlynské nivy: Štvrť, kde bude všetko potrebné v pešej dostupnosti do 15 minút

30. 8. 2023

Mnohé mestá čelia výzve, ako sa prispôsobiť rastúcej populácii pri zachovaní kompaktnosti mesta aj kvality života. ...

Plánujeme štvrť 21. storočia: S kvalitnou školou, bez zápch, s množstvom zelene

18. 8. 2023

Nová štvrť v dotyku s centrom mesta, blízko k Dunaju, s množstvom parkov, električkou ako hlavnou formou dopravy a verejnými priestormi pre všetkých. ...

Sad Janka Kráľa je bližšie k obnove. Víziu vytvorí MIB spolu s česko-slovenským tímom odborníkov

10. 8. 2023

Súťaž na zhotoviteľa štúdie vyhral tím so skúsenosťami s obnovou veľkých parkov na Slovensku aj v Česku. ...