Architekti sa môžu ešte týždeň zapojiť do výzvy pre Hrad Devín

5. októbra 2021

Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

foto: Ema Lančaričová

Múzeum mesta Bratislavy sa dlhodobo usiluje o zvyšovanie komfortu návštevníkov a návštevníčok hradu Devín. Súčasťou tejto snahy je aj aktuálny projekt riešenia návštevníckej infraštruktúry v hradnom areáli, ktorý pre danú lokalitu predstavuje najdôležitejší investičný projekt v poslednom období.

V spolupráci s MMB sme vypracovali výzvu na predkladanie ponúk, na základe ktorých v priebehu nasledujúceho mesiaca vyberieme víťazného uchádzača. Pre potenciálnych uchádzačov a uchádzačky sme pripravili nasledujúce zhrnutie.

Čo je predmetom výzvy?

✅ Hrad Devín patrí k najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku. V jeho areáli sa prelínajú archeologické, historické a prírodné prvky mimoriadneho významu. V súčasnosti mu však chýba ucelený informačný a navigačný systém. Od víťazného uchádzača či uchádzačky očakávame návrh kreatívneho riešenia nového informačno-navigačného systému v areáli hradu.

✅ Druhou časťou projektu je návrh vybudovania doplnkovej oddychovej infraštruktúry so zameraním na jednoduché prvky, ktoré by návštevníkom a návštevníčkam poskytovali dostatočný komfort pri jeho spoznávaní.

✅ Výsledný návrh by mal zohľadňovať potreby modernej prezentácie kultúrnej pamiatky v 21. storočí, no zároveň poskytovať dostatočný komfort pre všetky návštevnícke skupiny rešpektujúc princípy inkluzivity a bezbariérovosti.

Ako sa zapojiť?

➡️V lehote do 11. 10. 2021 pošlite na kontaktný e-mail miroslava.sanigova@bratislava.sk cenovú ponuku spolu s portfóliom referenčných prác a zadefinovaním svojej vízie, filozofie a prístupu ku koncepčnému riešeniu zadania.

➡️ Riešiteľský tím musí disponovať autorizovaným architektom a grafickým dizajnérom.
Všetky potrebné informácie nájdete na https://muzeumbratislava.sk/udalost/nova-vyzva-hrad-devin

Ďalšie aktuality

Zobraziť viac aktualít

Start with Children: v Bratislave bude v máji medzinárodná konferencia o vytváraní miest s ohľadom na potreby detí

21. 2. 2024

Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s hlavným mestom Bratislava usporiada v máji jedinečný medzinárodný samit, ktorým iniciuje dôležitú disk...

MIB: Mesto robíme lepším aj v spolupráci s partnermi. V roku 2023 sme si dokázali zabezpečiť financie z viacerých zdrojov 

9. 1. 2024

Úlohou Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) je prinášať dlhodobé koncepčné riešenia v oblasti rozvoja mesta a verejného priestoru, ktoré prispejú...

MIB v roku 2023: Ako sme sa posunuli ku kvalitnejšiemu, modernejšiemu a príjemnejšiemu mestu

19. 12. 2023

Rok 2023 znamenal pre Bratislavu v mnohom posun vpred. V meste pribudli ďalšie obnovené verejné priestory, k výraznému pokroku došlo aj na poli územné...