Štúrová

Štúrova ulica

13. 4. 2022

Štúrova ulica prešla menšími funkčnými intervenciami, vďaka ktorým dostalo toto doteraz len tranzitné miesto aj pobytovú funkciu. Na ulici p...