Mierová

Mierová ulica

22. 4. 2022

Jednoduchou úpravou sme vytvorili zelenší, dôstojnejší a bezpečnejší verejný priestor....