Mierová

Mierová ulica

22. 4. 2022

Jednoduchou úpravou sa dá vytvoriť zelenší, dôstojnejší a bezpečnejší verejný priestor. Práve taký je cieľ obnovy predpolia pri bytových dom...