Sadni si!

Verejný priestor

Projekt Sadni si! prináša do Bratislavy voľné verejné sedenie - červené stoly a stoličky, ktoré oživujú a kultivujú priestory s nedostatkom sedenia. Posuňte si stoličku do tieňa, ak je horúci deň, alebo na slnko, ak je chladné ráno.

Sety Sadni si! na Primaciálnom námestí

Táto variabilita umožňuje aj reagovať na hygienické kritéria v súvislosti s korona pandémiou – sadnite si (so svojimi blízkymi, s ktorými zdieľate domácnosť) ďalej od iných skupín ľudí.

Sadni si umožní ľudí rozptýliť do rôznych verejných priestorov – skultivujeme viaceré opustené kúty Bratislavy a zároveň na populárnych verejných priestoroch umožníme ľuďom, aby boli “vonku” a zároveň ďalej od ostatných.

Aké chceme mesto?

Atraktívne mesto je miestom zážitku a pestrosti. Kvalitný verejný priestor je jeho základomumožňuje
mesto nielen lepšie využívať, ale aj spájať jeho obyvateľov. Môže sa stať obývačkou, ihriskom, relaxačným kútom, koncertnou sálou a miestom spoločenského života. V roku 2020 sme projekt Sadni si! Rozšírili o lehátka, ktoré skvalitňujú oddychové zóny mesta.

Bližšie ku domovom: miestne knižnice, centrá voľného času, parky a verejné priestory na sídliskách

Aj mimo centra mesta je dôležitosť verejného priestoru našou prioritou. Preto chceme rozšíriť projekt aj do mestských častí, kde ako prvých partnerov oslovíme miestne knižnice a kultúrne organizácie (CVC-čka, galérie, apod) a tiež vytipovaním priestorov, pre ktore budeme hľadať lokálnych partnerov (preferujúc nekomerčných, no pripúšťajúc komerčných lokálnychpartnerov – kaviarne, zmrzlinárne, drobné obchody).

Väčšie odstupy – nižšie riziko infekcie. Kde bude Sadni si v 2021?

Kritériá pre výber lokality

  • Zvýši kapacitu a rozptyl sedenia v rámci obľúbených verejných priestorov – doplnenie lavičiek zväčší možné odstupy medzi skupinami ľudí
  • Privedie pozornosť na “iné” verejné priestory – neobjavené kúty historického mesta aj mestských sídlisk. Zväčší možnosti trávenia voľného času na nové miesta a rozptýli tak ľudí na väčšej ploche v meste.
  • Spríjemní oddychové lokality – rozšírili sme voľné verejné sedenieaj o textilné lehátka, ktoré spríjemnia oddych v parku alebo pri vode.

Lokality pre Sadni si mobiliár vyberáme podľa dvoch vyššie spomenutých kategórií a po zodpovedaní si otázky, ako by mohlo voľné sedenie skvalitniť čas strávený na tomto mieste pre ľudí, ktorí tam už sú? Prípadne – môže voľné sedenie na tomto mieste prilákať ľudí, aby tu trávili svoj čas?

Dôležitým faktorom pre úspech Sadni si je aj skvelý lokálny partner, ktorý sa stará o stoličky. V lokalitách Sadni si, kde nesídli žiadna mestská inštitúcia, hľadáme lokálneho partnera. Tam, kde partnera nájdeme, požiadame príslušné úrady o povolenia a po ich pozitívnom vybavení osadíme červené stoly a stoličky.


Kto sa môže stať Lokálnym partnerom? Aké sú povinnosti?

Ako lokálnych partnerov uprednostňujeme nekomerčné prevádzky (galérie, knižnice, inštitúcie), no na miestach bez nekomerčného partnera radi uzatvoríme dohodu aj s komerčnou prevádzkou (kaviarne, reštaurácie, obchody). Dohoda o výpožičke mobiliáru ukladá lokálnemu partnerovi tieto povinnosti:

  • Každodenná starostlivosť a dohľad – ranné vykladanie mobiliáru do verejného priestoru a večerné schovávanie, jeho bezpečné uskladňovanie
  • Upratovanie a dezinfekcia – pravidelná údržba čistoty a dezinfekcia povrchov pre zabezpečenie hygienických podmienok sedenia, podľa usmernení hlavného hygienika
  • Inkluzivita – sedenie musí byť prístupné všetkým – nie je podmienené kúpou tovarov či služieb, je umiestnené bezbariérovo a bezpečne
  • V prípade potreby usmerňovanie ľudí o zákaze konzumácie alkoholu na Sadni si!

1. Fáza: návrat na úspešné lokality z roku 2019 a 2020, rozšírenie o obľúbené verejné priestory s nedostatkom sedenia

Sadni si mapka 2021
Primaciálne námestie
2. dvor Primac. paláca – Nepomuk
Kapucínska
Hummelov dvor
Námestie SNP
Treskoňova Kunshalle
Kamenné námestie
Námestie republiky Petržalka
Obchodná
Knižnica Petržalka
Včelia lúka Pekná Cesta
námestie Vajnory
Partizánska lúka
bufet Slza na Železnej
Park pod lipami
dvor Panská
dvor Mirbachov palác
Komenského
Námestie Ľ. Štúra
Stará Radnica
Apponiyho palác
gerulata

Partneri projektu

Voľné verejné sedenie Sadni si! už po tretíkrát v hlavnom meste

Verejný priestor
7.5.2021

Projekt Sadni si! prináša do verejných priestorov voľné verejné sedenie, ktoré upriamuje pozornosť ľudí na verejné priestory, kde si môžu príjemne posedieť, hoci na týchto miestach lavičky alebo iný mobiliár bežne nie sú. Cieľom červených setov: stolov, stoličiek a ležadiel je tiež oživiť verejné priestory, a umožniť ľuďom či už v centre mesta alebo v atraktívnych lokalitách posedieť si tu aj bez toho, aby museli využiť nejakú službu a niečo konzumovať. V aktuálnej situácii tiež rozširuje možnosti bezpečného sedenia na čerstvom vzduchu.

V meste pribudli červené lehátka Sadni si!

Verejný priestor
14.9.2020

Všimli ste si červené lehátka, ktoré v meste pribudli? Rozšírili sme voľné verejné sedenie, červené sety Sadni si!, aj o lehátka, ktoré sa lepšie hodia na sedenie v parku alebo pri vode.

Ďalšie projekty z témy Verejný priestor

Zobraziť viac projektov

Trhovisko Miletičova

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Trnavské mýto

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

V spolupráci s hlavným mestom sme zveľadili dlhodobo zanedbaný priestor na Trnavskom mýte pri Novej tržnici. Je to jeden z najviac frekventovaných prestupných uzlov v meste a napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore bol počas horúcich letných dní kvôli prehriatemu asfaltu neznesiteľný. Chýbal tieň a tí, ktorí tu nemuseli čakať na MHD, priestor radšej rýchlo opustili. Preskúmali sme preto podzemné siete a zistili sme, že stromy sa tu predsa len sadiť dajú. V priestore pred tržnicou sme vytvorili príjemné miesto na sedenie v tieni, s kvalitnou dlažbou, 5 vzrastlými platanmi a lavičkami.

Motýlia lúka

Verejný priestor
Zeleň

Priestor za zastávkou Homolova v Dúbravke má veľký potenciál zatraktívniť zelenú plochu a poskytnúť pobytovú funkciu pre ľudí žijúcich v jej okolí. Verejný priestor navrhujeme tak, aby sa zlepšili jeho mikroklimatické podmienky a biodiverzita v mestskom prostredí.