Sadni si!

Verejný priestor

Projekt Sadni si! prináša do Bratislavy voľné verejné sedenie - červené stoly a stoličky, ktoré oživujú a kultivujú priestory s nedostatkom sedenia. Posuňte si stoličku do tieňa, ak je horúci deň, alebo na slnko, ak je chladné ráno.

Sety Sadni si! na Primaciálnom námestí

Táto variabilita umožňuje aj reagovať na hygienické kritéria v súvislosti s korona pandémiou – sadnite si (so svojimi blízkymi, s ktorými zdieľate domácnosť) ďalej od iných skupín ľudí.

Sadni si umožní ľudí rozptýliť do rôznych verejných priestorov – skultivujeme viaceré opustené kúty Bratislavy a zároveň na populárnych verejných priestoroch umožníme ľuďom, aby boli “vonku” a zároveň ďalej od ostatných.

Väčšie odstupy – nižšie riziko infekcie. Kde bude Sadni si v 2020?

Kritériá pre výber lokality

Sadni si!  v roku 2020 pomôže skvalitniť verejné priestory dvomi spôsobmi:

  • Zvýši kapacitu a rozptyl sedenia v rámci obľúbených verejných priestorov – doplnenie lavičiek zväčší možné odstupy medzi skupinami ľudí
  • Privedie pozornosť na “iné” verejné priestory – neobjavené kúty historického mesta aj mestských sídlisk. Zväčší možnosti trávenia voľného času na nové miesta a rozptýli tak ľudí na väčšej ploche v meste.

Lokality pre Sadni si mobiliár vyberáme podľa dvoch vyššie spomenutých kategórií a po zodpovedaní si otázky, ako by mohlo voľné sedenie skvalitniť čas strávený na tomto mieste pre ľudí, ktorí tam už sú? Prípadne – môže voľné sedenie na tomto mieste prilákať ľudí, aby tu trávili svoj čas?

Dôležitým faktorom pre úspech Sadni si je aj skvelý lokálny partner, ktorý sa stará o stoličky. V lokalitách Sadni si, kde nesídli žiadna mestská inštitúcia, hľadáme lokálneho partnera. Tam, kde partnera nájdeme, požiadame príslušné úrady o povolenia a po ich pozitívnom vybavení osadíme červené stoly a stoličky.


Kto sa môže stať Lokálnym partnerom? Aké sú povinnosti?

Ako sa stať lokálnym partnerom?

Ako lokálnych partnerov uprednostňujeme nekomerčné prevádzky (galérie, knižnice, inštitúcie), no na miestach bez nekomerčného partnera radi uzatvoríme dohodu aj s komerčnou prevádzkou (kaviarne, reštaurácie, obchody). Dohoda o výpožičke mobiliáru ukladá lokálnemu partnerovi tieto povinnosti:.

Každodenná starostlivosť a dohľad – ranné vykladanie mobiliáru do verejného priestoru a večerné schovávanie, jeho bezpečné uskladňovanie

Upratovanie a dezinfekcia – pravidelná údržba čistoty a dezinfekcia povrchov pre zabezpečenie hygienických podmienok sedenia, podľa usmernení hlavného hygienika

Inkluzivita – sedenie musí byť prístupné všetkým – nie je podmienené kúpou tovarov či služieb, je umiestnené bezbariérovo a bezpečne

V prípade potreby usmerňovanie ľudí o zákaze konzumácie alkoholu na Sadni si!

Tento rok chceme priniesť červené stoly a stoličky do nových lokalít – okrem mnohých ďalších miest v historickej pešej zóne) sa chceme priblížiť aj ľuďom mimo centra Bratislavy . Popri priestoroch, na ktorých budeme so Sadni si! Pokračovať s partnermi z minulého roka (Primaciálne námestie, Medická záhrada, Námestie SNP a ďalšie), hľadáme partnerov pre tieto lokality:

  • Park Račianske mýto
  • Rudnayovo námestie
  • Kollárovo námestie
Plagát Sadni si

1. Fáza: návrat na úspešné lokality z roku 2019, rozšírenie o obľúbené verejné priestory s nedostatkom sedenia

Primaciálne námestie

Dvor knižnice Laurinská ulica

Mirbachov palác – Františkánske nám

Pálffyho palác, Panská ulica

Apponyiho palác (vstup z Hlavného námestia)

Hummelov dvorček, Klobučnícka

Kapucínska pri vchode do knižnice

Treskoňova x Nám. SNP

Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra


2. Fáza: bližšie ku domovom: miestne knižnice, centrá voľného času, parky a verejné priestory na sídliskách

Aj mimo centra mesta je dôležitosť verejného priestoru našou prioritou, preto chceme rozšíriť projekt aj do mestských častí, kde ako prvých partnerov oslovíme miestne knižnice a kultúrne organizácie (CVC-čka, galérie, apod) a tiež vytipovaním priestorov, pre ktorých budeme hľadať lokálnych partnerov (preferujúc nekomerčných, no pripúšťajúc komerčných lokálnych partnerov – kaviarne, zmrzlinárne, drobné obchody).

Reklama naša všadeprítomná: ako sa tu vzala a čo s tým vieme urobiť?

Mestské plánovanie
Verejný priestor
17.11.2020

Nadmerné množstvo bilbordov, neregulovaná reklama a rôzne typy vizuálneho znečistenia sú v súčasnosti bežným javom v strednej Európe. Kým súčasná situácia môže vyhovovať reklamným agentúram a rôznym súkromným záujmom, jej vplyv má zásadný škodlivý efekt na identitu mestských priestorov, ako aj na zdravie obyvateľov mesta. Odstraňovanie vizuálneho smogu však tiež nie je jednoduchá úloha.

Výstava výsledkov participácie na Krížnej ulici

Verejný priestor
30.11.2020

Výsledky z participatívneho zapojenia obyvateľov a obyvateliek Krížnej ulice a jej okolia si už môžete pozrieť naživo aj na Krížnej ulici. V rôznych prevádzkach sú umiestnené výstavné plagáty, ktoré obsahujú zaujímavé informácie z nášho prieskumu.

ilustrácia z manifestu

Tvorba mestských priestorov dostala jasné pravidlá

Mestské plánovanie
Verejný priestor
27.11.2020

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil Manifest verejných priestorov, ktorý predstavuje a vysvetľuje hodnoty, na akých chce mesto tvoriť a obnovovať verejné priestory, ktoré slúžia všetkým obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy.

V areáli Malý Slavín vznikne nový altánok a zrevitalizuje sa okolie pamätníka

Zeleň
26.11.2020

Pripravuje sa obnova ďalšej lokality v Mestských lesoch v Bratislave – Areálu Malý Slavín. Mestské lesy v Bratislave v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a hlavným mestom zrevitalizujú obľúbený areál s altánkami spolu s verejnými priestormi v okolí.

Ďalšie projekty z témy Verejný priestor

Zobraziť viac projektov
drevené plató a šantiace sa deti v hmle

Drevené plató s hmlovou fontánou

Verejný priestor

Drevené plató má slúžiť ako pobytová plocha pre verejnosť, kde okrem pódia pre podujatia, vďaka hmlovej fontáne pribudne ochladzovacia funkcia.

Živé námestie

Revitalizácia
Verejný priestor

Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Tento priestor si preto vyžaduje komplexný prístup a zohľadnenie nárokov veľkého množstva miestnych aktérov.

Komenského námestie

Verejný priestor
Zeleň

Chceme, aby sa Komenského námestie zmenilo na Komenského parčík, kde si môžu obyvatelia alebo okoloidúci oddýchnuť. Komenského námestie je komorným priestorom v centre mesta, za budovou SND. V minulosti tu bol park, neskôr parkovisko.