Kancelária riaditeľa

Riaditeľ  strategicky usmerňuje činnosti všetkých sekcií Metropolitného inštitútu Bratislavy ako modernej inštitúcie presadzujúcej verejný záujem pri tvorbe verejného priestoru a pri rozvoji a plánovaní mesta.  

Kancelária riaditeľa zabezpečuje chod inštitútu po všetkých stránkach – od financovania až po právnu či administratívnu agendu. Súčasťou agendy Kancelárie riaditeľa je aj komunikácia s verejnosťou a médiami.  

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

Riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy
jan.mazur@mib.sk
Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy od októbra 2019. Absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. Naďalej učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v oblasti obchodného a finančného práva (APVV, Horizont 2020).

V roku 2017 absolvoval aj medzinárodný výmenný program International Visitor Leadership Program vo viacerých mestách USA zameraný na kvalitu a zlepšovanie systému spravodlivosti. Je autorom a spoluautorom viacerých najmä akademických publikácií.

Dlhodobo sa venuje tvorbe mestských politík, tiež témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. V Aliancii Stará Tržnica viedol projekt Shared Cities: Creative Momentum na podporu kvalitnejších Európskych miest, vrámci ktorého spoluinicioval projekt Živé námestie. Ako člen tímu Platformy pre Bratislavu spolupracoval na strategickom dokumente Plán Bratislava. Takmer desať rokov pracoval ako právnik v investičnej spoločnosti a ako právnik a compliance officer v obchodníkovi s cennými papiermi spravujúcom fondy s portfóliom >100 mil. EUR.

Mgr. Dana Hudcová

Riaditeľka Kancelárie riaditeľa
dana.hudcova@mib.sk

Mgr. Kristína Ondrejková

Office Manager/Asistentka riaditeľa
kristina.ondrejkova@mib.sk

Ing. Martin Neupauer

Finančný manažér
martin.neupauer@mib.sk

Ing. Zuzana Lišková

Projektová manažérka
zuzana.liskova@mib.sk

JUDr. Ivana Rišňovská

Právnička
ivana.risnovska@mib.sk

Ing. Jana Melicherová

Účtovníčka
jana.melicherova@mib.sk

Msc. Ján Brunovský

Senior Špecialista
jan.brunovsky@mib.sk