Office manager/managerka

Kariéra
13. mája 2022

Je organizovanie, práca s ľuďmi a time management tvojou silnou stránkou? Buď súčasťou kancelárie riaditeľa MIB a pomôž nám rásť.

Popis pracovných úloh

1. komplexná podpora chodu kancelárie riaditeľa

 • Spravovanie a organizovanie kalendára a podpora činností riaditeľa MIB – prijímanie návštev, príprava podkladov na rokovania, zabezpečovanie porád, tvorba zápisníc
 • Interná komunikácia so zamestnancami a zastrešenie eventov – teambuildingy, školenia, verejné prerokovania
 • Podpora v personálnej agende – dochádzka, stravné a dohodárske výkazy, pracovné cesty,
 • Administratívna a ekonomická činnosť – vedenie pokladne, evidencia, tvorba a zverejňovanie objednávok, faktúr, dohôd, príprava podkladov na verejné obstarávanie, vedenie poštovej korešpondencie, evidencia dokumentov,
 • Podpora v zabezpečení chodu užívaných budov (facility manažmente)
 • Komunikácia s externými dodávateľmi pri zabezpečovaní prevádzkovej agendy

 2. Získavanie a spracúvanie informácií a vysvetlení pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, masmediálnu oblasť, zazmluvnených partnerov alebo iné inštitúcie

Zamestnanecké výhody a benefity

1. Peňažné benefity:

 • osobné príplatky a odmeny
 • príspevok do DDS 2-3%

2. Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • sociálna politika: príspevok na stravovanie formou stravovacej karty alebo poskytnutím finančného príspevku priamo na účet
 • Multisport karta
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • príspevok na dopravu

3. Možnosť profesijného a odborného rastu (domáce a zahraničné konferencie a prednášky)

4. Školenia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Povinné požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, schopnosti a odborné znalosti:

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (študijné zameranie:  právo, verejná správa výhodou)
 • Požadujeme minimálne 1 rok odbornej praxe
 • Prax vo verejnej správe výhodou
 • Prehľad v oblasti samosprávy – inštitucionálne postavenie, kompetencie, rozhodovacie procesy – výhodou
 • Anglický jazyk, min. na úrovni B1 (bez potreby dokladovania certifikátom)
 • Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť pre témy Bratislavy
 • Ovládanie PC na používateľskej úrovni, znalosť práce s programami balíku Office365 výhodou
 • Komunikatívnosť, asertívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a analytické myslenie
 • Schopnosť efektívne riešiť problémové situácie, rozvinuté mäkké zručnosti, komunikačné zručnosti, negociačné zručnosti, aktívne počúvanie, konštruktívna spätná väzba, asertívna komunikácia
 • Nadšenie pre oblasť verejnej správy, tvorby verejných politík, vyjednávania,

Miesto výkonu práce

Bratislava

Typ úväzku 

Plný úväzok

Ponúkaný plat

Od 1 200 EUR/mes.

Tarifný plat: 802,00 € Uvedený ponúkaný plat je funkčný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zohľadňuje priznanie príplatkov k tarifnému platu, najmä podľa schopností, výsledkov, rozsahu a kvality plnenia pracovných úloh úspešného uchádzača.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list)
 • životopis (max. 4 normostrany)
 • fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s profesijným životopisom doručte elektronicky najneskôr do 25. mája 2022. Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.