Témy

Mestské plánovanie
Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Projekty pre: Mestské plánovanie

ilustrácia z manifestu

Manuál verejných priestorov

Mestské plánovanie

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky ...

Manuál participatívneho plánovania

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne...

Bratislava 2030

Mestské plánovanie

Bratislava môže byť lepším miestom pre život. Našim cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mes...

Mapa projektov Metropolitného inštitútu Bratislavy