Bratislava 2030

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Bratislava môže byť lepším miestom pre život. Našim cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislavy do rozvoja mesta – prostredníctvom lepšieho zmapovania ich potrieb, ako aj zapojenia do tvorby riešení a ich zavádzania do praxe.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Plán Bratislava 2030 bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu bude spolupracovať široká škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí budú predstavitelia verejného, súkromného, občianskeho sektora a akademickej sféry. Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ako dosiahnuť vytýčené ciele.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Predstavili sme Jihlave, ako tvoríme Plán Bratislava 2030

6. 7. 2020

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropoli...