Bratislava 2030

Bratislava môže byť lepším miestom pre život. Našim cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislavy do rozvoja mesta – prostredníctvom lepšieho zmapovania ich potrieb, ako aj zapojenia do tvorby riešení a ich zavádzania do praxe.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Plán Bratislava 2030 bude základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného na dialógu mesta a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu bude spolupracovať široká škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí budú predstavitelia verejného, súkromného, občianskeho sektora a akademickej sféry. Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ako dosiahnuť vytýčené ciele.

Predstavili sme Jihlave, ako tvoríme Plán Bratislava 2030

Prišli za nami odborníčky z oddelenia strategického plánovania mesta Jihlavy Anika Chalupská a Martina Řídká. Predstavili sme im ako funguje Metropolitné fórum a ako fórum bude výstupom, z ktorého bude Plán Bratislava 2030 vychádzať.

Ďalšie projekty z témy Mestské plánovanie

Zobraziť viac projektov
ilustrácia z manifestu

Manuál verejných priestorov

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky a poskytla usmernenie pre jeho skvalitnenie. Kvôli potrebe definície princípov tvorby verejného priestoru sme preto pristúpili k tvorbe Manuálu verejných priestorov, ktorého úvodným dokumentom bude práve Manifest.

Manuál participatívneho plánovania

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.