Nové centrum pre Devínsku Novú Ves

Príprava projektu
Povoľovacie procesy
Realizácia
Ukončené

Mestskej časti Devínska Nová Ves doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako centrálne námestie. V snahe zmeniť tento stav tak v spolupráci s mestskou časťou prichádza MIB s plánom prostredníctvom architektonickej súťaže vytvoriť takýto priestor, ktorý by slúžil obyvateľom a obyvateľkám celej mestskej časti, ako aj množstvu návštevníkov, ktorí sem prichádzajú.

Zároveň v rámci súťaže vznikne návrh pre riešenie situácie s parkovaním. Riešené územie  pre centrálny verejný priestor tvoria plochy popri Eisnerovej ulici susediace s Kostolom Ducha Svätého a supermarketom.

V Devínskej Novej Vsi má vzniknúť nové centrálne námestie a ako jeho súčasť bude aj riešenie pre  približne 100 parkovacích miest v novom podzemnom parkovisku. Mestská časť oslovila MIB na zorganizovanie architektonickej súťaže, týkajúcej sa pozemkov v okolí Kostola Ducha Svätého s cintorínom na Eisnerovej ulici. V súčasnosti je časť územia využívaná najmä na tranzitné účely a časť nevyužívané voľné priestranstvo.  
 
Súčasťou pripravovaného riešenia je revitalizácia územia a vytvorenie viacúčelového verejného priestoru s dostatkom zelene a , kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity, ktoré sa doteraz mohli diať len v provizórnych podmienkach. Verejný priestor by tak mal plniť oddychovú funkciu, ale v priebehu akcii aj silne kultúrnu Drobná architektúra môže doplniť okolitú infraštruktúru (supermarket, kostol) o miesta na trávenie voľného času ako kaviarne, obchody či trhy. Pod takto vzniknutým multifunkčným námestím sa vybudovaním podzemného parkoviska pomôže zlepšiť situácia s parkovaním pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi. 

Do prípravy riešenia sa môže zapojiť aj verejnosť vďaka participatívnym aktivitám, ktoré bude prostredníctvom dotazníkového prieskumu vykonávať MIB tento mesiac. Svojimi podnetmi tak môžu ľudia pomôcť pri vytváraní zadania architektonickej súťaže a ovplyvniť to, ako bude nové centrum v Devínskej Novej Vsi vyzerať.  
 
Dotazník môžete vyplniť do 7.11.2021 na tomto linku: https://bit.ly/dotaznik-DNV_verejny-priestor

Body k časovej osi

Časová os participatívneho procesu

Vyhodnotenie participácie a finalizácia zadania pre architektonickú súťaž 

jeseň 2021

Vyhlásenie Súťaže 

november 2021 

Vyhodnotenie súťaže 

január/február 2022 

Podpísanie zmluvy 

marec/apríl 2022 

Dopracovanie štúdie 

máj – september 2022

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

október – január 2022/2023 

Výber zhotoviteľa stavby 

február – jún 2023 

Začiatok realizácie

júl 2023 

Mohlo by vás tiež zaujímať

V Bratislave vznikne nad Staromestskou ulicou Plató pre peších

20. 5. 2022

Tam, kde by to prednedávnom nikto nepredpokladal, vznikne park s novými výhľadmi na Bratislavu a Dunaj. ...

Chodci dostanú vyššiu prioritu. Architekti ukázali, ako zo Zochovej urobiť bezpečnejšie miesto s atraktívnymi verejnými priestormi

16. 5. 2022

Lokalita okolo Zochovej ulice je dôležitý dopravný uzol v centre hlavého mesta. Denne ju využívajú ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávo...

Na Železnej studničke sa už dá posedieť priamo na brehu štvrtého rybníka

13. 5. 2022

Na Železnej studničke vznikla pre návštevníkov ďalšia oddychová zóna. Na jednom z najnavštevovanejších miest na Partizánskej lúke pribudli pobytové sc...