Nové centrum pre Devínsku Novú Ves

Mestskej časti Devínska Nová Ves doposiaľ chýba verejný priestor, ktorý by sa dal označiť ako centrálne námestie. V snahe zmeniť tento stav tak v spolupráci s mestskou časťou prichádza MIB s plánom prostredníctvom architektonickej súťaže vytvoriť takýto priestor, ktorý by slúžil obyvateľom a obyvateľkám celej mestskej časti, ako aj množstvu návštevníkov, ktorí sem prichádzajú.

Zároveň v rámci súťaže vznikne návrh pre riešenie situácie s parkovaním. Riešené územie  pre centrálny verejný priestor tvoria plochy popri Eisnerovej ulici susediace s Kostolom Ducha Svätého a supermarketom.

V Devínskej Novej Vsi má vzniknúť nové centrálne námestie a ako jeho súčasť bude aj riešenie pre  približne 100 parkovacích miest v novom podzemnom parkovisku. Mestská časť oslovila MIB na zorganizovanie architektonickej súťaže, týkajúcej sa pozemkov v okolí Kostola Ducha Svätého s cintorínom na Eisnerovej ulici. V súčasnosti je časť územia využívaná najmä na tranzitné účely a časť nevyužívané voľné priestranstvo.  
 
Súčasťou pripravovaného riešenia je revitalizácia územia a vytvorenie viacúčelového verejného priestoru s dostatkom zelene a , kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity, ktoré sa doteraz mohli diať len v provizórnych podmienkach. Verejný priestor by tak mal plniť oddychovú funkciu, ale v priebehu akcii aj silne kultúrnu Drobná architektúra môže doplniť okolitú infraštruktúru (supermarket, kostol) o miesta na trávenie voľného času ako kaviarne, obchody či trhy. Pod takto vzniknutým multifunkčným námestím sa vybudovaním podzemného parkoviska pomôže zlepšiť situácia s parkovaním pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi. 

Do prípravy riešenia sa môže zapojiť aj verejnosť vďaka participatívnym aktivitám, ktoré bude prostredníctvom dotazníkového prieskumu vykonávať MIB tento mesiac. Svojimi podnetmi tak môžu ľudia pomôcť pri vytváraní zadania architektonickej súťaže a ovplyvniť to, ako bude nové centrum v Devínskej Novej Vsi vyzerať.  
 
Dotazník môžete vyplniť do 7.11.2021 na tomto linku: https://bit.ly/dotaznik-DNV_verejny-priestor

Body k časovej osi

Časová os participatívneho procesu

Vyhodnotenie participácie a finalizácia zadania pre architektonickú súťaž 

jeseň 2021

Vyhlásenie Súťaže 

november 2021 

Vyhodnotenie súťaže 

január/február 2022 

Podpísanie zmluvy 

marec/apríl 2022 

Dopracovanie štúdie 

máj – september 2022

Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia 

október – január 2022/2023 

Výber zhotoviteľa stavby 

február – jún 2023 

Začiatok realizácie

júl 2023 

Bratislava bude mať po vzore iných európskych miest vlastnú dlažbu, inšpirovaná je Fullom, Cipárom a Dobešom

V uliciach hlavného mesta sa na budúci rok v lete objaví unikátna bratislavská dlažba. Zatiaľ si ju môžu obyvateľky a obyvatelia prísť pozrieť na Primaciálne námestie, kde bude vystavená niekoľko týždňov. Návrh novej bratislavskej dlažby odkazuje na tvorbu významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša. Bratislava tak bude mať po vzore Londýna, Berlína či Barcelony vlastnú dlažbu, ktorá pomôže podčiarknuť vlastnú identitu mesta.

Bratislava má dizajn manuál pre zastávky a prístrešky MHD, v nasledujúcich rokoch sa plánuje ich veľká obnova

Dopravný podnik Bratislava plánuje v ďalších rokoch vymeniť desiatky zastávok a prístreškov mestskej hromadnej dopravy. Mnohé pribudnú najmä na miestach, kde doteraz chýbali. Ich dizajn má vychádzať z nového manuálu, ktorý pripravil Metropolitný inštitút Bratislavy. Cestujúci budú čakať v priestrannej zastávke, ktorá je dostatočne osvetlená a chránená pred vetrom, dažďom či slnkom. Bratislavčankám a Bratislavčanom sa tak zvýši komfort počas čakania na spoj. Dokument, podľa ktorého budú nové MHD zastávky a prístrešky osádzané, je voľne dostupný na www.manual.mib.sk.

Živé miesta - Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

Ďalšie štyri zanedbané verejné priestory v Bratislave prejdú obnovou v rámci programu Živé miesta 

Vysúťažení architekti pracujú na návrhoch na ďalšie lokality v Bratislave, kde dôjde k výraznej obnove verejných priestorov. Pri Riazanskej ulici v Novom Meste sa zrevitalizuje súčasný park, na rohu ulice Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch sa zvýši kvalita súčasného zanedbaného verejného priestoru, východná časť Dulovho námestia sa skultivuje na príjemné oddychové miesto a v okolí Peknej cesty smerom do Malých Karpát vznikne atraktívny prírodno-rekreačný verejný priestor. Všetky spomenuté projekty sú súčasťou programu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.  

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Bratislavská dlažba spolutvorí identitu mesta

Podlaha verejných priestranstiev je ako horizontálna fasáda mesta. Bratislava bude mať po vzore miest ako Londýn, Mníchov, Drážďany, Berlín, Norimberg, Barcelona novú bratislavskú dlažbu. Jednotná dlažba zjednocuje verejné priestory a pomáha tvoriť identitu mesta. Chceme zmeniť Bratislavu asfaltovú na Bratislavu vydláždenú všade tam, kde si to mestský priestor vyžaduje. Oproti minulosti, kedy sa bratislavské chodníky asfaltovali, […]

Objekt v Sade Janka Kráľa

Budúca rekonštrukcia počíta okrem nového bistra s reštauráciou aj so zázemím pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), ktoré v parku aj toto leto organizovalo mnoho kultúrnych a voľnočasových podujatí pre deti aj dospelých. Po dokončení rekonštrukcie bude hlavné mesto hľadať zodpovedného prevádzkovateľa.

Kazanská ulica

Cieľom je zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšľapanými neupravenými chodníkmi.