Manuál participatívneho plánovania

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.

Stretnutie susedov, participácia pri mape Krížnej ulice

Ako by malo vyzerať dobré participatívne plánovanie?  Ktorú formu participatívneho plánovania je najlepšie zvoliť pre špecifický projekt? Neexistuje žiadne instantné a jednoduché riešenie.
Predtým, ako sa začne proces participácie, je dôležité sa zamyslieť, koho chceme zapojiť, a akou formou či metódou aktérov a aktérky zainteresovať tak, aby z participatívneho plánovania vznikli čo najkvalitnejšie výstupy.

Nemenej dôležitý je samotný špecifický kontext a účel, pre ktorý je participatívne plánovanie vedené. Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie. Sumárna publikácia popisuje základy participatívneho plánovania, procesy, metódy a kontext špecifických tém, ktoré sú relevantné pre Bratislavu.

Prináša celkový vhľad do problematiky, ciele, podmienky dobrej participatívnej praxe, rovnako aj definuje to, kto je vlastne verejnosť Bratislavy.

V špeciálnej, záverečnej, sekcii popisuje jednotlivé prípady pre participatívne plánovanie v kontexte súčasných a nadchádzajúcich výziev mestského plánovania – inkluzívne plánovanie, zohľadnenie klimatickej krízy a využitia dát. Manuál je určený pre zainteresovanú verejnosť, odborníkov venujúcich sa participatívnemu plánovaniu, i samosprávu Bratislavy. V rámci prípravy bola štruktúra Manuálu konzultovaná s odbornou verejnosťou, a taktiež Kancelária participatívneho plánovania pripraví ako súčasť manuálu sériu informatívnych, konzultačných stretnutí s odborníkmi, mestskými časťami a politickou reprezentáciou tak, aby mohol byť úspešne implementovaný do plánovacej praxe v meste.

Manuál bude zverejnený začiatkom roka 2021.

Reklama naša všadeprítomná: ako sa tu vzala a čo s tým vieme urobiť?

Mestské plánovanie
Verejný priestor
17.11.2020

Nadmerné množstvo bilbordov, neregulovaná reklama a rôzne typy vizuálneho znečistenia sú v súčasnosti bežným javom v strednej Európe. Kým súčasná situácia môže vyhovovať reklamným agentúram a rôznym súkromným záujmom, jej vplyv má zásadný škodlivý efekt na identitu mestských priestorov, ako aj na zdravie obyvateľov mesta. Odstraňovanie vizuálneho smogu však tiež nie je jednoduchá úloha.

Výstava výsledkov participácie na Krížnej ulici

Verejný priestor
30.11.2020

Výsledky z participatívneho zapojenia obyvateľov a obyvateliek Krížnej ulice a jej okolia si už môžete pozrieť naživo aj na Krížnej ulici. V rôznych prevádzkach sú umiestnené výstavné plagáty, ktoré obsahujú zaujímavé informácie z nášho prieskumu.

ilustrácia z manifestu

Tvorba mestských priestorov dostala jasné pravidlá

Mestské plánovanie
Verejný priestor
27.11.2020

Metropolitný inštitút Bratislavy pripravil Manifest verejných priestorov, ktorý predstavuje a vysvetľuje hodnoty, na akých chce mesto tvoriť a obnovovať verejné priestory, ktoré slúžia všetkým obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy.

V areáli Malý Slavín vznikne nový altánok a zrevitalizuje sa okolie pamätníka

Zeleň
26.11.2020

Pripravuje sa obnova ďalšej lokality v Mestských lesoch v Bratislave – Areálu Malý Slavín. Mestské lesy v Bratislave v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a hlavným mestom zrevitalizujú obľúbený areál s altánkami spolu s verejnými priestormi v okolí.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov
ilustrácia z manifestu

Manifest verejných priestorov

Mestské plánovanie

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky a poskytla usmernenie pre jeho skvalitnenie. Kvôli potrebe definície princípov tvorby verejného priestoru sme preto pristúpili k tvorbe Manuálu verejných priestorov, ktorého úvodným dokumentom bude práve Manifest.

Participácia na Parkovej ulici - príchod obyvateľov

Nájomný bytový dom na Parkovej ulici

Starostlivé mesto

Na Parkovej ulici v Prievoze sa pripravuje výstavba nájomných bytov najmä pre seniorov, ktorej bude predchádzať architektonická súťaž.

Nájomné byty na Terchovskej ulici

Starostlivé mesto

Nový bytový súbor s nájomnými bytmi prinesie do mestskej časti Ružinov okrem nových nájomných bytov aj ďalšiu občiansku vybavenosť a pribudnú tiež parkovacie miesta pre budúcich aj súčasných obyvateľov.