Manuál participatívneho plánovania

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.

Stretnutie susedov, participácia pri mape Krížnej ulice

Ako by malo vyzerať dobré participatívne plánovanie?  Ktorú formu participatívneho plánovania je najlepšie zvoliť pre špecifický projekt? Neexistuje žiadne instantné a jednoduché riešenie.
Predtým, ako sa začne proces participácie, je dôležité sa zamyslieť, koho chceme zapojiť, a akou formou či metódou aktérov a aktérky zainteresovať tak, aby z participatívneho plánovania vznikli čo najkvalitnejšie výstupy.

Nemenej dôležitý je samotný špecifický kontext a účel, pre ktorý je participatívne plánovanie vedené. Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie. Sumárna publikácia popisuje základy participatívneho plánovania, procesy, metódy a kontext špecifických tém, ktoré sú relevantné pre Bratislavu.

Prináša celkový vhľad do problematiky, ciele, podmienky dobrej participatívnej praxe, rovnako aj definuje to, kto je vlastne verejnosť Bratislavy.

V špeciálnej, záverečnej, sekcii popisuje jednotlivé prípady pre participatívne plánovanie v kontexte súčasných a nadchádzajúcich výziev mestského plánovania – inkluzívne plánovanie, zohľadnenie klimatickej krízy a využitia dát. Manuál je určený pre zainteresovanú verejnosť, odborníkov venujúcich sa participatívnemu plánovaniu, i samosprávu Bratislavy. V rámci prípravy bola štruktúra Manuálu konzultovaná s odbornou verejnosťou, a taktiež Kancelária participatívneho plánovania pripraví ako súčasť manuálu sériu informatívnych, konzultačných stretnutí s odborníkmi, mestskými časťami a politickou reprezentáciou tak, aby mohol byť úspešne implementovaný do plánovacej praxe v meste.

Manuál bude zverejnený začiatkom roka 2021.

Park Husova na Kolibe je opäť otvorený pre verejnosť

Revitalizácia
Verejný priestor
23.7.2021

Obyvateľky a obyvatelia mesta môžu po roku navštíviť park Husova na Kolibe, v ktorom sa obnovilo detské ihrisko, vymenili lavičky, položila nová dlažba či dosadila zeleň.

Pozrite sa ako vyzerala prvá vychádzka v Sade Janka Kráľa

Starostlivé mesto
22.7.2021

Cieľom prvej prechádzky v Sade Janka Kráľa bolo okrem identifikovania problematických bariér či zlej infraštruktúry aj zvýšiť povedomie o tom, ako ľudia s pohybovým či zrakovým obmedzením vnímajú verejný priestor.

Kedysi bitúnok, dnes trhovisko. Trhy zvyknú skrývať zaujímavé príbehy

Revitalizácia
Verejný priestor
21.7.2021

Pri hľadaní budúcej podoby trhoviska Miletičova sa oplatí pozrieť aj za hranice Slovenska. Obzvlášť podnetné bývajú príbehy tržníc, ktoré vznikli na miestach niekdajších fabrík či priemyselných areálov. Je to dôkaz toho, že trhy dokážu prinavrátiť život opusteným miestam a zároveň obohatiť celé štvrte. Zozbierali sme pre vás niekoľko inšpiratívnych trhovísk, ktoré sú zaujímavé svojou históriou i súčasným modelom fungovania.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Trhovisko Miletičova

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Lávka na Železnej studničke

Starostlivé mesto
Verejný priestor

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka.

Funkčnejšie verejné priestory

Revitalizácia
Starostlivé mesto
Verejný priestor
Zeleň

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde vám chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku. Chýba vo vašom okolí priestor pre konkrétnu vekovú kategóriu? Doplňte ho! Môže ísť o cvičisko, senzorické záhrady, stolnotenisové stoly, revitalizáciu ihriska, realizáciu skateboardových prvkov.