Manuál participatívneho plánovania

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.

Stretnutie susedov, participácia pri mape Krížnej ulice

Ako by malo vyzerať dobré participatívne plánovanie?  Ktorú formu participatívneho plánovania je najlepšie zvoliť pre špecifický projekt? Neexistuje žiadne instantné a jednoduché riešenie.
Predtým, ako sa začne proces participácie, je dôležité sa zamyslieť, koho chceme zapojiť, a akou formou či metódou aktérov a aktérky zainteresovať tak, aby z participatívneho plánovania vznikli čo najkvalitnejšie výstupy.

Nemenej dôležitý je samotný špecifický kontext a účel, pre ktorý je participatívne plánovanie vedené. Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie. Sumárna publikácia popisuje základy participatívneho plánovania, procesy, metódy a kontext špecifických tém, ktoré sú relevantné pre Bratislavu.

Prináša celkový vhľad do problematiky, ciele, podmienky dobrej participatívnej praxe, rovnako aj definuje to, kto je vlastne verejnosť Bratislavy.

V špeciálnej, záverečnej, sekcii popisuje jednotlivé prípady pre participatívne plánovanie v kontexte súčasných a nadchádzajúcich výziev mestského plánovania – inkluzívne plánovanie, zohľadnenie klimatickej krízy a využitia dát. Manuál je určený pre zainteresovanú verejnosť, odborníkov venujúcich sa participatívnemu plánovaniu, i samosprávu Bratislavy. V rámci prípravy bola štruktúra Manuálu konzultovaná s odbornou verejnosťou, a taktiež Kancelária participatívneho plánovania pripraví ako súčasť manuálu sériu informatívnych, konzultačných stretnutí s odborníkmi, mestskými časťami a politickou reprezentáciou tak, aby mohol byť úspešne implementovaný do plánovacej praxe v meste.

Bratislava bude mať po vzore iných európskych miest vlastnú dlažbu, inšpirovaná je Fullom, Cipárom a Dobešom

V uliciach hlavného mesta sa na budúci rok v lete objaví unikátna bratislavská dlažba. Zatiaľ si ju môžu obyvateľky a obyvatelia prísť pozrieť na Primaciálne námestie, kde bude vystavená niekoľko týždňov. Návrh novej bratislavskej dlažby odkazuje na tvorbu významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovíta Fullu či Milana Dobeša. Bratislava tak bude mať po vzore Londýna, Berlína či Barcelony vlastnú dlažbu, ktorá pomôže podčiarknuť vlastnú identitu mesta.

Bratislava má dizajn manuál pre zastávky a prístrešky MHD, v nasledujúcich rokoch sa plánuje ich veľká obnova

Dopravný podnik Bratislava plánuje v ďalších rokoch vymeniť desiatky zastávok a prístreškov mestskej hromadnej dopravy. Mnohé pribudnú najmä na miestach, kde doteraz chýbali. Ich dizajn má vychádzať z nového manuálu, ktorý pripravil Metropolitný inštitút Bratislavy. Cestujúci budú čakať v priestrannej zastávke, ktorá je dostatočne osvetlená a chránená pred vetrom, dažďom či slnkom. Bratislavčankám a Bratislavčanom sa tak zvýši komfort počas čakania na spoj. Dokument, podľa ktorého budú nové MHD zastávky a prístrešky osádzané, je voľne dostupný na www.manual.mib.sk.

Živé miesta - Program obnovy verejných priestorov Bratislavy

Ďalšie štyri zanedbané verejné priestory v Bratislave prejdú obnovou v rámci programu Živé miesta 

Vysúťažení architekti pracujú na návrhoch na ďalšie lokality v Bratislave, kde dôjde k výraznej obnove verejných priestorov. Pri Riazanskej ulici v Novom Meste sa zrevitalizuje súčasný park, na rohu ulice Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch sa zvýši kvalita súčasného zanedbaného verejného priestoru, východná časť Dulovho námestia sa skultivuje na príjemné oddychové miesto a v okolí Peknej cesty smerom do Malých Karpát vznikne atraktívny prírodno-rekreačný verejný priestor. Všetky spomenuté projekty sú súčasťou programu Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.  

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Trhovisko Miletičova

Trhovisko Miletičova je jedným z najznámejších trhovísk v Bratislave. V spolupráci s hlavným mestom a mestskou časťou Ružinov vyhlásime architektonickú súťaž, ktorá pomôže trhovisku zlepšiť svoju situáciu a zvýšiť atraktivitu nielen pre návštevníkov, ale aj pre súčasných a budúcich predajcov.

Lávka na Železnej studničke

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka.

Funkčnejšie verejné priestory

Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša exteriérová obývačka. Vytvorte priestor na sedenie tam, kde vám chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku. Chýba vo vašom okolí priestor pre konkrétnu vekovú kategóriu? Doplňte ho! Môže ísť o cvičisko, senzorické záhrady, stolnotenisové stoly, revitalizáciu ihriska, realizáciu skateboardových prvkov.