Manuál participatívneho plánovania

Mestské plánovanie
Starostlivé mesto

Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie.

Stretnutie susedov, participácia pri mape Krížnej ulice

Ako by malo vyzerať dobré participatívne plánovanie?  Ktorú formu participatívneho plánovania je najlepšie zvoliť pre špecifický projekt? Neexistuje žiadne instantné a jednoduché riešenie.
Predtým, ako sa začne proces participácie, je dôležité sa zamyslieť, koho chceme zapojiť, a akou formou či metódou aktérov a aktérky zainteresovať tak, aby z participatívneho plánovania vznikli čo najkvalitnejšie výstupy.

Nemenej dôležitý je samotný špecifický kontext a účel, pre ktorý je participatívne plánovanie vedené. Publikácia by mala čitateľov a čitateľky oboznámiť s komplexnosťou toho, čo obnáša participatívne plánovanie. Sumárna publikácia popisuje základy participatívneho plánovania, procesy, metódy a kontext špecifických tém, ktoré sú relevantné pre Bratislavu.

Prináša celkový vhľad do problematiky, ciele, podmienky dobrej participatívnej praxe, rovnako aj definuje to, kto je vlastne verejnosť Bratislavy.

V špeciálnej, záverečnej, sekcii popisuje jednotlivé prípady pre participatívne plánovanie v kontexte súčasných a nadchádzajúcich výziev mestského plánovania – inkluzívne plánovanie, zohľadnenie klimatickej krízy a využitia dát. Manuál je určený pre zainteresovanú verejnosť, odborníkov venujúcich sa participatívnemu plánovaniu, i samosprávu Bratislavy. V rámci prípravy bola štruktúra Manuálu konzultovaná s odbornou verejnosťou, a taktiež Kancelária participatívneho plánovania pripraví ako súčasť manuálu sériu informatívnych, konzultačných stretnutí s odborníkmi, mestskými časťami a politickou reprezentáciou tak, aby mohol byť úspešne implementovaný do plánovacej praxe v meste.

Manuál bude zverejnený začiatkom roka 2021.

Pandémie menili mestá od nepamäti. Čaká nás nová transformácia

Mestské plánovanie
22.1.2021

Po takmer roku protipandemických opatrení, ktorých koniec je stále v nedohľadne, je jasné, že mestá a samosprávy na celom svete vyjdú zo súčasnej pandémie značne transformované.

Jazero Rohlík

Metropolitný inštitút Bratislavy pokračuje v obnove verejných priestorov: plánuje sa obnova okolo jazera Rohlík, priestoru pred dúbravským Domom služieb alebo na Kazanskej ulici vo Vrakuni

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň
26.2.2021

Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom pokračujú v investíciách do obnovy verejných priestorov. V spolupráci s mestskými časťami boli zvolené priestory, ktoré sa majú revitalizovať. Spoločnou pre väčšinu projektov je obnova zelených plôch, rekonštrukcia chodníkov, zníženie bariérovosti a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám.

Pandémia prináša väčšiu pozornosť mestskej zeleni a lesom nie len u nás ale aj v zahraničí

Verejný priestor
Zeleň
18.2.2021

Koronavírus ovplyvnil aj ako trávime voľný čas. Chceme byť viac v prírode, nielen kvôli bezpečnostným dôvodom ale aj účinkom na naše mentálne zdravie. Preto sa aj pozornosť prenáša z interiéru do verejných priestorov v prírode, parku či jednoducho na čerstvom vzduchu.

Ako nám môžu pomôcť dáta zo sčítania obyvateľov, domov a bytov pri mestskom plánovaní?

Mestské plánovanie
16.2.2021

Údaje slúžia ako východisko pre pochopenie fungovania spoločnosti alebo pre plánovanie ďalšieho vývoja. Dáta zo sčítania sú často jedinečné a nedá sa k ním prísť z iných zdrojov v rovnakom rozsahu. Takéto údaje sú navyše často jedinými štatistickými dátami na lokálnej úrovni.

Ďalšie projekty

Zobraziť viac projektov

Prenájom vybraných mestských priestorov

Starostlivé mesto

V spolupráci s magistrátom sme spustili pilotný projekt prenájmu vybraných mestských budov vo verejnej súťaži, v ktorej ale súťažiaci nesúťažia len ponúknutou cenou za nájom, ale rozhodujú aj hodnotové kritériá. Aká funkcia je potrebná v okolí, sociálny či kultúrny aspekt, ktoré projekt prinesie.

ilustrácia z manifestu

Manuál verejných priestorov

Mestské plánovanie

Bratislavskému verejnému priestoru dlhodobo chýba koncepcia, ktorá by adresovala jeho nedostatky a poskytla usmernenie pre jeho skvalitnenie. Kvôli potrebe definície princípov tvorby verejného priestoru sme preto pristúpili k tvorbe Manuálu verejných priestorov, ktorého úvodným dokumentom bude práve Manifest.

Participácia na Parkovej ulici - príchod obyvateľov

Nájomný bytový dom na Parkovej ulici

Starostlivé mesto

Na Parkovej ulici v Prievoze sa pripravuje výstavba nájomných bytov najmä pre seniorov, ktorej bude predchádzať architektonická súťaž.