Ing. arch. Roman Žitňanský

riaditeľ sekcie verejných priestorov
roman.zitnansky@mib.sk

Roman Žitňanský je architekt a urbanista, ktorý absolvoval štúdium na FA STU v Bratislave a EA Lyon. V rokoch 2007-2014 pôsobil v Barcelone, kde získal skúsenosť na projektoch verejných stavieb so zameraním na školské budovy. V roku 2012 založil spolu s ďalšími troma partnermi ateliér 2+2 ARCHITECTURE, ktorý získal viacero ocenení na medzinárodných architektonických a urbanistických súťažiach.
Na Slovensku spolupracoval s renomovanými architektonickými ateliérmi (Gut Gut, Vallo Sadovsky, Compass) na interdisciplinárnych projektoch a súťažiach. Pôsobil ako pedagóg na medzinárodných architektonických a urbanistických študentských workshopoch a spolupracuje s viacerými architektonickými časopismi. V roku 2018 získal cenu za architektúru CE.ZA.AR v spolupráci v kategórii Občianske a priemyselné budovy za projekt Mlynica. Je členom komory architektov a laureátom ceny ARCH 2019.  

Ing. arch. Petra Šingerová

architektka
petra.singerova@mib.sk

Ing. arch. Adam Lukačovič

architekt
adam.lukacovic@mib.sk

Ing. Michal Marcinov

krajinný architekt
michal.marchinov@mib.sk

Ing. arch. Oto Nováček

architekt
oto.novacek@mib.sk

Ing. arch. Ján Urban

Architekt
jan.urban@mib.sk

Samuel Achberger MSc

humánny geograf
samuel.achberger@mib.sk

Ing. arch. Kristína Olesová

architektka
kristina.olesova@mib.sk

Ing. arch. Miroslava Daňová

architektka
miroslava.danova@mib.sk