Ing. arch. Martin Berežný

Riaditeľ sekcie územného plánovania
martin.berezny@bratislava.sk

Martin Berežný je architekt, absolvent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako architekt v súkromnom ateliéri a aktívne sa zúčastňoval architektonických súťaží v oblasti urbanizmu a verejných priestorov. Na oddelení územného plánovania pôsobí od roku 2016, od roku 2019 ako vedúci oddelenia na Magistráte, aktuálne na MIBe. Koordinuje a zodpovedá za odbornú činnosť spracovateľského kolektívu, spracovanie územnoplánovacích a ostatných odborných dokumentov.  

Dana Kollárikova

dana.kollarikova@bratislava.sk

Ing. arch. Eva Kafková

eva.kafkova@bratislava.sk

Ing. arch. Lucia Trajterová

lucia.trajterova@bratislava.sk

Ing. arch. Ľudmila Holíková

ludmila.holikova@bratislava.sk

Ing. arch. Magda Ďurdíková

magda.durdikova@bratislava.sk

Ing. arch. Norbert Dvorčák

norbert.dvorcak@bratislava.sk

Ing. arch. Tatiana Ďurčanská

tatiana.durcanska@bratislava.sk

Ing. arch. Dana Drobniaková PhD.

dana.drobniakova@bratislava.sk

Ing. Mária Černayová

maria.cernayova@bratislava.sk

Mgr. Vladimír Hurta PhD.

vladimir.hurta@mib.sk

Ing. arch. Karin Lexmann

karin.lexmann@bratislava.sk

Mgr. Eva Streberová PhD.

eva.streberova@mib.sk

Ing. arch. Katarína Hnidková

katarina.hnidkova@mib.sk

Ing. Jana Ilčíková

jana.ilcikova@mib.sk

Ing. Jakub Hajduk

jakub.hajduk@mib.sk

Mgr. Ondrej Oravec

ondrej.oravec@mib.sk

Ing. arch. Monika Šmirálová PhD.

monika.smiralova@bratislava.sk