Ing. arch. Martin Berežný

Riaditeľ sekcie územného plánovania
martin.berezny@bratislava.sk

Martin Berežný je architekt, absolvent Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako architekt v súkromnom ateliéri a aktívne sa zúčastňoval architektonických súťaží v oblasti urbanizmu a verejných priestorov. Na oddelení územného plánovania pôsobí od roku 2016, od roku 2019 ako vedúci oddelenia na Magistráte, aktuálne na MIBe. Koordinuje a zodpovedá za odbornú činnosť spracovateľského kolektívu, spracovanie územnoplánovacích a ostatných odborných dokumentov.  

Dana Kollárikova

dana.kollarikova@bratislava.sk

Ing. arch. Dana Kmeťková

dana.kmetkova@bratislava.sk

Ing. Adam Juhás

adam.juhas@bratislava.sk

Ing. arch. Eva Kafková

eva.kafkova@bratislava.sk

Ing. arch. Lucia Trajterová

lucia.trajterova@bratislava.sk

Ing. arch. Ľudmila Holíková

ludmila.holikova@bratislava.sk

Ing. arch. Magda Ďurdíková

magda.durdikova@bratislava.sk

Ing. arch. Norbert Dvorčák

norbert.dvorcak@bratislava.sk

Ing. arch. Tatiana Ďurčanská

tatiana.durcanska@bratislava.sk

Mgr. Marián Roháľ

marian.rohal@bratislava.sk

Ing. Pavol Hort

pavol.hort@bratislava.sk

Ing. arch. Dana Drobniaková PhD.

dana.drobniakova@bratislava.sk

Ing. Mária Černayová

maria.cernayova@bratislava.sk

Ľubica Čerhitová

lubica.cehirtova@bratislava.sk

Ing. Ľubica Bednarovičová

lubica.bednarovicova@bratislava.sk

Ing. Lucia Babínová

lucia.babinova@bratislava.sk