Ing. arch. Marcel Dzurilla

riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov
marcel.dzurilla@mib.sk
Marcel Dzurilla je architekt. Absolvoval štúdium na FASTU v Bratislave. Sedemnásť rokov pôsobil v praxi ako architket a posledné roky ako koordinátor projektov. Má skúsenosti so samosprávou a rozumie všetkým fázam procesov projektov od ich úvodu až po ich realizáciu. V roku 2020 sa stal súčasťou tímu sekcie tvorby mestských priestorov, kde sa venoval projektovému manažmentu. Od mája 2021 vedie sekciu ako riaditeľ.

Ing. arch. Natália Puschmannová

architektka
natalia.puschmannova@mib.sk

Ing. arch. Katarína Bergerová

architektka
katarina.bergerova@mib.sk

Ing. arch. Monika Kuhn

architektka
monika.kuhn@mib.sk

Ing. Ivan Stankoci, PhD.

krajinný architekt
ivan.stankoci@mib.sk

Ing. Sandra Štasselová

urbanistka
sandra.stasselova@mib.sk

Ing. arch. Martina Vnenková

architektka
martina.vnenkova@mib.sk

Ing. arch. Martina Pulmanová

architektka (v súčasnosti na RD)
martina.pulmanova@mib.sk

Ing. arch. Kristína Krchová

architektka
kristina.krchova@mib.sk

Ing. arch. Mária Dida

architektka
maria.dida@mib.sk

Ing. MSc. Linda Duchovná

krajinná architektka
linda.duchovna@mib.sk

Hana Arnold

stážistka
hana.arnold@bratislava.sk