Lávka na Železnej studničke

Starostlivé mesto
Verejný priestor

Bezbariérová rampa bude viesť návštevníkov od parkoviska pri Ceste mládeže pomedzi stromy v úrovni pôvodného zabudnutého chodníka.

Klzisko na Železnej studničke

Revitalizácia
Verejný priestor

Partizánska lúka na Železnej studienke  je frekventovaným miestom aj počas zimných mesiacov. Prichádzame s myšlienkou klziska, ktoré zapadá do amfiteátru pri bufete na Partizánskej lúke. Klzisko tak poskytne nový rozmer pre toto miesto a zároveň rozšíri ponuku miest kam si v Bratislave počas zimy môžete zájsť zakorčuľovať.

Bufet na Partizánskej lúke

Revitalizácia
Verejný priestor

Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra pomôže lepšej prevádzke a nový altán kruhového tvaru poskytne väčšiu ochranu proti dažďu a zároveň zvýši pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete.

Námestie Slobody

Revitalizácia

Obnoví sa fontána a jej povrchy sa viac sprístupnia. Zachová sa pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý dotvára vizuál námestia. Pribudne nová zeleň a vzrastlé stromy, ktoré spríjemnia tento priestor.

Vyhliadka na Kamzíku

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Zámerom revitalizácie je vytvorenie bezpečného, prepojeného prostredia so zvýraznením jeho prírodných kvalít a jedinečnej atmosféry. V rámci územia budú redukované spevnené plochy, ktoré nahradíme vodopriepustnými povrchmi, doplnené budú nové lávky, napojené na východiskový bod novej zastávky MHD.

Skatepark pod Mostom SNP

Revitalizácia
Verejný priestor

Filozofiou revitalizácie tohto územia bolo zapojiť do verejného priestoru viacero funkcií. Zapojiť do verejného priestoru skateboarding, tak aby vznikol čo najatraktívnejší sociálny priestor ako pre jazdcov tak aj pre širokú verejnosť.

Verejný priestor Krížna-Karadžičova

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Aj malý zásah a postupná revitalizácia dokážu zatraktívniť svoje okolie. Odstránenie bariér, citylightov, výsadba novej zelene a doplnenie osvetlenia pomôžu vytvoriť prehľadnejší a bezpečnejší priestor. Trávnik bude nahradený trvalkovou výsadbou a úpravy budú rešpektovať prirodzené pešie trasy, riešené štrkovým chodníkom, aby ľudia neprechádzali cez zeleň, keď smerujú na frekventované zastávky MHD.

Pozorovateľňa Vydrica

Pozorovateľňa zvierat Vydrica

Verejný priestor
Zeleň

Pozorovňa zvierat sa nachádza pri prameni Vydrica. Je tu možné pozorovať divú zver a tento objekt z lokálneho materiálu poslúži pre všetkých nadšencov fauny. Ľudia môžu nerušene oddychovať a sledovať okolie.

Pobytové schody IV.rybník

Verejný priestor
Zeleň

Rôznorodé šírky a dĺžky schodov návštevníkovi zabezpečia rôzne typy užívania a kontaktu s vodnou hladinou. Pridanou hodnotou návrhu je využitie lokálneho materiálu na realizáciu – smrekovcového dreva priamo z Mestských lesov.

Park Dunajská

Revitalizácia
Verejný priestor
Zeleň

Vďaka novým dopadovým plochám, kvalitným herným prvkom, mobiliáru a osvetleniu dostane detské ihrisko a zeleň vo Vešlýnyho záhrade v parku na Dunajskej ulici vznikne atraktívny priestor na trávenie času s deťmi priamo v centre.