Ing. Milota Sidorová PhD.

riaditeľka Sekcie mestských štúdií a participácie
milota.sidorova@mib.sk

Milota Sidorová získala doktorát z krajinnej architektúry na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, pričom počas štúdia absolvovala domáce a zahraničné pobyty so zameraním na sociologický výskum, manažment ľudských zdrojov a urbanizmus.
Venuje sa rozvoju mesta v interdisciplinárnych súvislostiach. Je zakladajúcou členkou medzinárodného festivalu o rozvoji mesta reSITE. V rokoch 2013 – 2014 absolvovala Fulbrightovo štipendium na The City University of New York. V roku 2015 založila WPS Prague platformu, ktorá podporuje férové zastúpenie žien v architektúre a rozvoji mesta a venuje sa rodovo citlivému plánovaniu.
Ako poradkyňa alebo výskumníčka pre inkluzívnejšie mestá spolupracovala s mnohými domácimi či zahraničnými partnermi napr. Inštitútom plánovania a rozvoja hl. mesta Praha, Nadáciou Henricha Bölla, Goetheho inštitútom, Marko & Placemakers, Punkt, o.z. či nadáciou Green Foundation. Je spoluautorkou a hlavnou pisateľkou európskeho projektu Shared Cities: Creative Momentum, ktorý napríklad zabezpečil spolufinancovanie prípravy projektu Živého námestia - revitalizácie Námestia SNP. Je autorkou a editorkou niekoľkých publikácií, medzi inými How To Design a Fair-Shared City? preloženej do 9 jazykov, Restless Cities: Lessons from Central Europe.

Na Rádiu FM pripravuje a spolumoderuje reláciu Živé mesto FM. Bola nominovaná na osobnosť architektúry a stavebníctva v cene GALA 2019.

Mgr. Juraj Hurný

špecialista na participatívne plánovanie
juraj.hurny@mib.sk

Ing. Lenka Kudrnová

špecialistka na participatívne plánovanie
lenka.kudrnova@mib.sk

Ing. Rebeka Petrtylová

špecialistka na participatívne plánovanie
rebeka.petrtylova@mib.sk

Mgr. Zuzana Žurkinová

špecialistka na participatívne plánovanie
zuzana.zurkinova@mib.sk

MSc Dorota Šaríková

špecialistka na participatívne plánovanie
dorota.sarikova@mib.sk

Mgr. art. Zuzana Čupková, PhD.

špecialistka na participatívne plánovanie
zuzana.cupkova@mib.sk