Ján Mazúr

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy
jan.mazur@mib.sk
Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy od októbra 2019. Absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. Naďalej učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v oblasti obchodného a finančného práva (APVV, Horizont 2020).

V roku 2017 absolvoval aj medzinárodný výmenný program International Visitor Leadership Program vo viacerých mestách USA zameraný na kvalitu a zlepšovanie systému spravodlivosti. Je autorom a spoluautorom viacerých najmä akademických publikácií.

Dlhodobo sa venuje tvorbe mestských politík, tiež témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. V Aliancii Stará Tržnica viedol projekt Shared Cities: Creative Momentum na podporu kvalitnejších Európskych miest, vrámci ktorého spoluinicioval projekt Živé námestie. Ako člen tímu Platformy pre Bratislavu spolupracoval na strategickom dokumente Plán Bratislava. Takmer desať rokov pracoval ako právnik v investičnej spoločnosti a ako právnik a compliance officer v obchodníkovi s cennými papiermi spravujúcom fondy s portfóliom >100 mil. EUR.

Mgr. Dana Hudcová

zástupkyňa riaditeľa
dana.hudcova@mib.sk

Mgr. Viktor Németh

kancelária riaditeľa - asistent riaditeľa
viktor.nemeth@mib.sk

Mgr. Miroslav Kabát

Kancelária riaditeľa - právnik
miroslav.kabat@mib.sk

Ing. Martin Neupauer

kancelária riaditeľa - finančný manažér
martin.neupauer@mib.sk
Martin Neupauer pracuje v Metropolitnom inštitúte Bratislavy od roku 2020. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so zameraním na financie a daňovníctvo. Okrem toho pôsobí aj vo viacerých organizáciách mimovládneho sektora.

Od roku 2004 pôsobil 10 rokov v Nadácii otvorenej spoločnosti, neskôr pracoval alebo pracuje v Aliancii Fair-play, CEEV Živica, v organizácii eduRoma alebo v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Pôsobí v redakčnej rade portálu Čierna labuť a občasne publikuje. V roku 2018 participoval ako finančný manažér na úspešnej kampani primátora Matúša Valla a v roku 2019 ako finančný konzultant na úspešnej kampani prezidentky Zuzany Čaputovej.

Ing. Zuzana Lišková

zuzana.liskova@mib.sk