Ján Mazúr

Mgr. Ján Mazúr, PhD.

riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy
jan.mazur@mib.sk

Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného inštitútu Bratislavy od októbra 2019. Absolvoval doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdium verejnej správy na Hertie School of Governance v Berlíne. Naďalej učí a participuje na výskume na Univerzite Komenského v oblasti obchodného a finančného práva (APVV, Horizont 2020).

V roku 2017 absolvoval aj medzinárodný výmenný program International Visitor Leadership Program vo viacerých mestách USA zameraný na kvalitu a zlepšovanie systému spravodlivosti. Je autorom a spoluautorom viacerých najmä akademických publikácií.

Dlhodobo sa venuje tvorbe mestských politík, tiež témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch. V Aliancii Stará Tržnica viedol projekt Shared Cities: Creative Momentum na podporu kvalitnejších Európskych miest, vrámci ktorého spoluinicioval projekt Živé námestie. Ako člen tímu Platformy pre Bratislavu spolupracoval na strategickom dokumente Plán Bratislava. Takmer desať rokov pracoval ako právnik v investičnej spoločnosti a ako právnik a compliance officer v obchodníkovi s cennými papiermi spravujúcom fondy s portfóliom >100 mil. EUR.

Mgr. Dana Hudcová

zástupkyňa riaditeľa
dana.hudcova@mib.sk

Mgr. Viktor Németh

kancelária riaditeľa - asistent riaditeľa
viktor.nemeth@mib.sk

Mgr. Miroslav Kabát

Kancelária riaditeľa - právnik
miroslav.kabat@mib.sk

Ing. Martin Neupauer

kancelária riaditeľa - finančný manažér
martin.neupauer@mib.sk
Martin Neupauer pracuje v Metropolitnom inštitúte Bratislavy od roku 2020. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so zameraním na financie a daňovníctvo. Okrem toho pôsobí aj vo viacerých organizáciách mimovládneho sektora.

Od roku 2004 pôsobil 10 rokov v Nadácii otvorenej spoločnosti, neskôr pracoval alebo pracuje v Aliancii Fair-play, CEEV Živica, v organizácii eduRoma alebo v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Pôsobí v redakčnej rade portálu Čierna labuť a občasne publikuje. V roku 2018 participoval ako finančný manažér na úspešnej kampani primátora Matúša Valla a v roku 2019 ako finančný konzultant na úspešnej kampani prezidentky Zuzany Čaputovej.

Oddelenie komunikácie

Mgr. Marcela Glevická

vedúca komunikácie
marcela.glevicka@mib.sk
Marcela Glevická pracuje viac ako desať rokov v médiách a na rôznych pozíciách v oblasti firemnej komunikácie, komunikácie s verejnosťou a médiami.

Začínala počas vysokej školy ako redaktorka spravodajstva a ekonomiky v denníku SME. Päť rokov pracovala v spoločnosti Profesia ako PR manažérka. Pred parlamentnými voľbami 2016 koordinovala protikorupčnú kampaň Štrngám za zmenu neziskových organizácií Nadácie zastavme korupciu, Pontis, SGI a VIA IURIS. V organizácii LEAF najskôr vyskúšala expertné dobrovoľníctvo, neskôr sa stala súčasťou tímu a pomáhala vytvoriť komunitu Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia v rámci programu Slovak Professionals Abroad - LEAF. Viedla komunikačné oddelenie na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja. Pre občianske združenie Post Bellum vo voľnom čase dokumentovala príbehy ľudí, na ktorých sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Má rada pekné a funkčné veci, a dobré knihy. V komunikačnej pozícii je pre ňu vždy dôležitá téma, ktorej sa organizácia venuje.

Mgr. Zuzana Dzurdzíková

online komunikácia
zuzana.dzurdzikova@mib.sk

Mgr. Annamária Ondrejková

PR a komunikácia
annamaria.ondrejkova@mib.sk

Oddelenie mestských stratégií

Mgr. Eduard Donauer

Oddelenie mestských stratégií - vedúci oddelenia
eduard.donauer@mib.sk
Eduard Donauer absolvoval magisterské štúdium v odbore Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia na Univerzite Komenského.

Po štúdiu sa zamestnal v konzultačnej spoločnosti, kde od roku 2014 metodicky viedol a vypracovával strategické rozvojové dokumenty pre samosprávy (tzv. PHSR), viedol analytické práce aj participatívne aktivity. Spolu vytvoril dokumenty pre 9 miest: Malacky, Nové Zámky, Piešťany, Michalovce, Turčianske Teplice, Dudince, Šahy a pre mestské časti Bratislava – Petržalka a Bratislava - Ružinov. Od roku 2017 bol členom tímu realizujúceho aktivitu národného projektu Ministerstva vnútra SR, ktorého účelom bolo zefektívnenie kvality fungovania a poskytovania služieb samospráv prostredníctvom vytvorenia metodickej podpory a poradenstva na základe skúseností vo vybraných samosprávach. Svoje odborné skúsenosti pretavil v pracovnej skupine Správa mesta do programového dokumentu Plán Bratislava. V súčasnosti pripravuje a ďalej riadi proces tvorby strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý nazývame Plán Bratislava 2030.

Mgr. Viliam Záhumenský

Oddelenie mestských stratégií
viliam.zahumensky@mib.sk