Oddelenie mestských stratégií

Mgr. Zuzana Ivašková

Vedúca Oddelenia mestských stratégií
zuzana.ivaskova@mib.sk

Msc. Ján Brunovský

Senior špecialista
jan.brunovsky@mib.sk