Ukončené súťaže

Víťazný návrh prvej lávky.

Architektonická súťaž na štyri lávky cez Chorvátske rameno

Revitalizácia
Zeleň

Cieľom súťaže bolo priniesť najlepšie riešenia na prepojenie Chorvátskeho ramena s novými MHD zastávkami, ktoré v Petržalke pribudnú po dotiahnutí električkovej trate z Jugmannovej k Janíkovmu dvoru. Zároveň majú lávky prispieť k tomu, aby sa z tejto lokality stala obľúbená rekreačná zóna.

Rekonštrukcia Novej radnice

Revitalizácia

Cieľom súťaže bolo vybrať architektonický návrh, ktorý ponúka najlepšie riešenie pre rekonštrukciu Novej radnice na Primaciálnom námestí od architekta Emila Belluša, ktorá patrí medzi národné kultúrne pamiatky.

Ortofotomapa Bratislavy a vyznačené územie Námestia SNP a Kamenného námestia

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Revitalizácia
Verejný priestor

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne.

Architektonická súťaž Grössling – kúpele, knižnica, park

Revitalizácia

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling.

Bytový súbor Parková

Starostlivé mesto

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania - menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.

Prihlasovanie ukončené

Architektonická súťaž – Komenského parčík

Zeleň

Cieľom súťaže je získať najvhodnejšiu krajinársko-architektonickú koncepciu pre revitalizáciu Komenského námestia na Komenského parčík. Vytvorí sa tak miesto so vzrastlou zeleňou, s vlastnou identitou a náplňou, ktoré bude obohacujúcim doplnením siete okolitých verejných priestorov. Parčík má ponúknuť mix funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby sa stal zelenou oázou a miestom stretávania sa pre rôzne generácie a sociálne skupiny z okolia.

Architektonická súťaž: Predĺženie promenády na Železnej studničke

Zeleň

Účelom súťaže je získať čo najvhodnejšiu krajinársko – architektonickú koncepciu verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o návrh promenády v úseku od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka), okolo dvojice rybníkov, po Snežienku. A tiež o návrh úprav okolia rybníkov tak, aby vznikla možnosť prístupu k vodnej hladine alebo možnosť pobytu nad ňou pomocou oddychovo-rekreačných prvkov.

ortofotomapa Terchovská

Architektonická súťaž: Bytový súbor Terchovská

Starostlivé mesto

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie rieši požiadavky zadania - navrhnúť objekt s obytnou funkciou s mestskými nájomnými a náhradnými bytmi v lokalite vymedzenej ulicami Terchovská, Banšelova a Galvániho. Návrh musí rešpektovať okolité prostredie, existujúcu urbánnu štruktúru, hlavné uzly územia a dopravné napojenia. Odhadovaný počet bytov je 81.

Prihlasovanie ukončené

Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Verejný priestor

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.