Ing. arch. Peter Lényi

riaditeľ sekcie súťaží
peter.lenyi@mib.sk

Peter Lényi absolvoval  štúdium na FA STU v Bratislave so zameraním na architektúru a urbanizmus v  roku 2011. Po škole založil s bývalými spolužiakmi architektonický ateliér 2021, v ktorom dodnes pôsobí. 
V roku 2016 viedol vypracovanie Manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov. S ateliérom 2021 vyhrali viacero architektonických súťaží na Slovensku a v Česku, zároveň sa spolupodieľali na organizácii viacerých architektonických súťaží pre rôznych verejných a súkromných vyhlasovateľov. V roku 2016 získal so svojím ateliérom ocenenie Národná cena za experimentálny komunikačný dizajn za projekt Číselník na balustráde (v spolupráci s Dr.Benčík) a druhé prestížne ocenenie CEZAAR v kategórii exteriér za projekt Lávka a prístrešok na kopci Straník (v spolupráci s LABAK). V roku 2018 bol hlavným koordinátorom architektonickej časti projektu Živé námestie – komplexný projekt revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia v Bratislave. V roku 2019 získal s ateliérom nomináciu na ocenenie CEZAAR v kategórii exteriér za Rozhľadňu Alexandra Filípka na Veľkej Homoli. 

Ing. arch. Marek Harčarík

architekt
marek.harcarik@mib.sk

Mgr. art. Katarína Máčková

architektka
katarina.mackova@mib.sk

Ing. arch. Ondrej Marko

architekt
ondrej.marko@mib.sk

Ing. arch. Lucia Adameková

architektka
lucia.adamekova@mib.sk

Ing. arch. Veronika Vojteková

architektka
veronika.vojtekova@mib.sk

Ing. arch. Jan Doubek

architekt
jan.doubek@mib.sk