Prebiehajúce súťaže

Bytový súbor Parková

Starostlivé mesto

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania - menší bytový dom v tichej lokalite bude určený a prispôsobený pre nájomníkov, ktorými majú byť primárne seniori a seniorky. Postavených bude približne 24 bytových jednotiek, ktoré budú fungovať na komunitnom princípe – spoločná obývačka alebo kuchynka.

Ortofotomapa Bratislavy a vyznačené územie Námestia SNP a Kamenného námestia

Prihlasovanie ukončené

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava, súťažný dialóg 2019/2020

Revitalizácia
Verejný priestor

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne.

Prihlasovanie ukončené

Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu

Verejný priestor

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Prihlasovanie ukončené

Architektonická súťaž Grössling – kúpele, knižnica, park

Revitalizácia

Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý najlepšie vyrieši požiadavky zadania. Mesto Bratislava prichádza so zámerom obnoviť pôvodnú rekreačnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling.