Prebiehajúce súťaže

Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu (II)

Verejný priestor

Predmetom zákazky je vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Janíkov dvor

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor

Revitalizácia
Verejný priestor

Účel súťaže Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Zámerom zadania je vybudovanie parkovacieho domu pre 500 automobilov, vybudovanie približne 90 nových nájomných bytov, vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a materskej škôlky v lokalite Janíkov dvor. Neodmysliteľnou súčasťou má byť revitalizovanie blízkeho okolia v prospech obyvateľov okolia, ktoré koncepčne nadväzuje […]