Prebiehajúce súťaže

Rekonštrukcia verejných priestorov na Jurigovom námestí

Revitalizácia
Verejný priestor

Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Návrh má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok na námestí, poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity, debarierizovať priestory a zároveň zlepšiť mikroklímu na námestí.

Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke

Revitalizácia
Zeleň

Štyri lávky budú urbanisticky, architektonicky, funkčne a dopravne napojené do kontextu miesta. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena.