Prebiehajúce súťaže

Kultúrne stredisko a knižnica Žarnovická – Rača

Revitalizácia
Verejný priestor

Účel súťaže Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Účelom súťaže je tiež nájsť partnera, s ktorým bude Mestská časť Bratislava-Rača spolupracovať na projekte. Druh súťaže Podľa účelu súťaže: projektová Podľa okruhu účastníkov: verejná Podľa predmetu súťaže: architektonicko-urbanistická Podľa priebehu súťaže: jednoetapová Porota Prof. Mgr. Akad. arch. Roman Brychta           Mgr. […]

Rekonštrukcia verejných priestorov na Jurigovom námestí

Revitalizácia
Verejný priestor

Cieľom komplexnej rekonštrukcie Jurigovho námestia je naplniť potenciál tohto kľúčového priestoru v rámci sídliska. Návrh má povzbudiť oživenie prázdnych prevádzok na námestí, poskytnúť miesto pre spoločenské susedské aktivity, debarierizovať priestory a zároveň zlepšiť mikroklímu na námestí.