Sekcia súťaží

Cieľom sekcie je, aby budúca architektúra v meste bola vytvorená kvalitne, v súlade s odborným názorom architektov a zároveň lokálnych aktérov. 

Architektonická súťaž je forma verejného obstarávania, ktorá umožňuje na základe transparentných kritérií vyberať služby architektov pre verejný sektor nielen na základe najnižšej ceny, ale tiež s ohľadom na kvalitu výsledného návrhu. 

Sekcia súťaží komplexne zabezpečuje organizáciu súťaží návrhov a iných foriem obstarávania návrhov a služieb pre architektov. Práca na architektonickej súťaži začína od zberu a tvorby podkladov, tvorby zadania ako je spracovanie podkladov (napríklad zameranie objektov, pasportizácia stromov, posudky statické či pamiatkové), pokračuje organizovaním poroty, cez vyhlásenia súťaže a manažovania priebehu súťaže. Po súťaži sekcia súťaží manažuje uzatvorenie zmluvy s víťazom a zúčastňuje sa aj  na poradách nad rozpracovaným návrhom, aby sa udržala jeho kvalita až do realizácie.  

Na základe získaných skúseností sekcia vytvára metodiku tvorby architektonických súťaží, z ktorej môžu čerpať iné samosprávy. Tiež exekuuje projekty, ktoré umožňujú, aby sa verejné stavebné investície odohrali v čo najvyššej architektonickej kvalite. 

Ing. arch. Marek Harčarík

riaditeľ sekcie
marek.harcarik@mib.sk

Mgr. art. Maroš Greš

architekt
maros.gres@mib.sk

Mgr. art. Katarína Máčková

architektka
katarina.mackova@mib.sk

Ing. arch. Lucia Adameková

architektka
lucia.adamekova@mib.sk

Ing. arch. Jan Doubek

architekt
jan.doubek@mib.sk

Ing. arch. Veronika Vojteková

architektka
veronika.vojtekova@mib.sk

Ing. arch. Slávka Hertnekiová

architektka, urbanistka
slavka.hertnekiova@mib.sk