Kontakt

Pre médiá a verejnosť

Metropolitný inštitút Bratislavy        

Kontakt pre verejnosť: info@mib.sk
(na túto adresu je možné zasielať žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach)

Kontakt pre médiá: media@mib.sk

Tel.č.: +421259356851, +421948263316

Sídlo (korešpondenčná adresa):
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 52324940
DIČ: 2120982490

Adresa kancelárie:
Ventúrska 22
811 01 Bratislava