Kontakty

Metropolitný inštitút Bratislavy

Sídlo (korešpondenčná adresa):
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
IČO: 52324940
DIČ: 2120982490

Adresa kancelárie:
Ventúrska 22
811 01 Bratislava

Pre verejnosť a médiá

Kontakt pre verejnosť: info@mib.sk

Kontakt na zasielanie žiadostí o sprístupnenie informácií:  info211@mib.sk

Kontakt na zasielanie sťažností: staznosti@mib.sk

Kontakt pre médiá: media@mib.sk
Annamária Ondrejková (PR špecialistka): +421 940 644 289  

Kancelária riaditeľa: +421 948 263 316 

Sekcia mestských štúdií a participácie: + 421 940 650 084 

Sekcia verejných priestorov: +421 948 157 876 

Sekcia tvorby mestských priestorov: +421 948 344 013 

Sekcia územného plánovania: +421 2 5935 6683