Kariéra

GIS špecialista v MIB

Kariéra
7.10.2020

Staň sa súčasťou mladej inštitúcie, ktorá spolutvorí budúcu podobu mesta a zastupuje verejný záujem. Sekcia územného plánovania má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta alebo aj rôzne na urbanistické štúdie, zároveň spolupracuje na iných koncepčných a strategických materiáloch mesta. Popis pracovného miesta spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta, spracovanie podkladov pre […]

Špecialista zelenej infraštruktúry, environmentalista pre MIB

Kariéra
7.10.2020

✅Ovládaš princípy územného plánovania?✅Vyznáš sa v krajinnej ekológii a environmentálnom plánovaní?✅Vieš posúdiť vplyvy na životné prostredie na úrovni zonálnej, celomestskej a regionálnej úrovni? Staň sa súčasťou mladej inštitúcie, ktorá spolutvorí budúcu podobu mesta a zastupuje verejný záujem. Sekcia územného plánovania má na starosti plánovanie územného rozvoja mesta. Vypracováva územný plán mesta alebo aj rôzne na […]

Riaditeľ/ka kancelárie riaditeľa v Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Kariéra
3.8.2020

(Prihlasovanie ukončené) Hľadáme skúsenú osobu, ktorá by viedla kanceláriu riaditeľa. Staň sa súčasťou mladej inštitúcie, ktorá spolutvorí budúcu podobu mesta a zastupuje verejný záujem. Kancelária riaditeľa usmerňuje chod a vývoj celej inštitúcie.

  • 1
  • 2